» 

dicionario analógico

personne qui contredit qqch ou qqn (fr)[Classe]

adversaire : personne en lutte contre qqn ou qqch (fr)[Classe]

adversaire (régime, doctrine politique) (fr)[Classe]

partisan de parti politique (fr)[Classe]

alguém, alma, homem, indivíduo, mortal, pessoa, ser humanoeenling, enkeling, figuur, iemand, individu, mens, menselijk wezen, particulier, persoon, sterveling, stervelinge, zelfstandige, ziel[Hyper.]

oposição - opor-se - opor, opor-se aopponeren, zich verzetten tegen - lutar, resistirbestrijden, duelleren, opboksen, optornen, tegengaan, verdedigen - reagirafwijken, opponeren - resistir astribbelen, weerstand bieden aan - antagonismohostiliteit, vijandigheid, vijandschap - antagonismo - antagonismo, hostilidade, inimizadeanimositeit, antagonisme, hostiliteit, vijandigheid, vijandschap, vijandshap - contrário, oposto - contrário, opostotegengesteld, tegenovergesteld[Dérivé]

protestarprotesteren, steigeren, tegenstemmen[PersonneQui~]

agonist (en)[Ant.]

duelistaduellist - inimigo, oposiçãotegenstander, vijand, vijandin - Luddismo - withstander (en) - Anticristoantichrist, antikrist[Spéc.]

opor-se - opor, opor-se aopponeren, zich verzetten tegen - lutar, resistirbestrijden, duelleren, opboksen, optornen, tegengaan, verdedigen - reagirafwijken, opponeren - resistir astribbelen, weerstand bieden aan - antagonismo, hostilidade, inimizadeanimositeit, antagonisme, hostiliteit, vijandigheid, vijandschap, vijandshap - antagonismo - antagonismohostiliteit, vijandigheid, vijandschap[Dérivé]

agonist (en)[Ant.]

adversária (n.f.) • adversário (n.m.) • antagonist (n.m.) • antagonista (n.m.) • antagoniste (n.f.) • inimigo (n.) • oponente (n.m.) • opositor (n.) • opponent (n.m.) • opponente (n.f.) • opposant (n.m.) • opposante (n.f.) • tegenpartij (n.f.) • tegenspeelster (n.f.) • tegenspeler (n.m.) • tegenstander (n.m.) • tegenstandster (n.f.) • tegenstemmer (n.) • tegenstreefster (n.f.) • tegenstrever (n.m.) • vijand (n.m.) • vijandin (n.f.) • wederpartij (n.f.)

-