Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

abusador - agressor, assaltante, atacanteผู้ก่อกวน, ผู้รุกราน, ผู้โจมตี - condenado, detentoนักโทษ, ผู้ต้องโทษ, ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด - batoteiro, trapaceiroการหลอกลวง, คนคดโกง, คนหลอกลวง, คนโกง, นักต้มตุ๋น, ผู้ทำให้ผิดรูปร่าง - delinquência, delinquente, réuผู้เยาว์ผู้กระทำผิด, เยาวชนผู้กระทำผิด - desertor, trânsfugaคนหนีทหาร - ganef, ganof, gonif, goniff (en) - ผู้ฝ่าฝืน - infrator, malfeitor - คนวิตถาร, คนโรคจิต, ผู้รุกราน, พวกโรคจิต - คนอู้งาน, คนเลี่ยงงาน - autor, culpado, culpável, eculpável, responsável, réuผู้กระทำความผิด, ผู้กระทำผิด - cafetão, chulo, proxeneta, proxenetismo, proxeneto, safadoคนคุมซ่อง, นักเลงคุมซ่อง, พ่อเล้า, แมงดา - backslider, recidivist, reversionist (en) - celerado, desgraçado!คนสารเลว, ผู้เคราะห์ร้าย - financial shark, shark (en) - advogado charlatão, impostorคนไร้จริยธรรม - pecador, pecadoraคนบาป, ผู้ทำบาป - usurpadorผู้ช่วงชิง, ผู้แย่งชิง - อาชญากรสงคราม - agiota, usurárioผู้ให้ยืมเงินโดยปราศจากดอกเบี้ย, เจ้าหนี้, เจ้าหนี้หน้าเลือด - barrater, barrator (en) - ตัวการ[Spéc.]

faltar, pecarฝ่าฝืน, ละเมิด[Dérivé]

agressor (n.) • culpado (n.) • malvado (n.) • transgressor (n.) • คนทำความผิด (n.) • คนทำผิด (n.) • คนทำผิดกฎหมายและศีลธรรม (n.) • คนที่ทำสิ่งที่ชั่วร้าย (n.) • คนผิด (n.) • ผู้กระทำความผิด (n.) • ผู้กระทำผิดศีลธรรม (n.) • ผู้ทำความผิด (n.) • ผู้ละเมิดกฎหมาย (n.)

-

 


   Publicidade ▼