Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

absentista, ausente, faltista, quem está ausenteคนที่ไม่อยู่, ผู้ที่ไม่มา - ผู้โดยสารเครื่องบิน - presenteผู้ที่มา, ผู้มาถึง - astronauta, Astronautas, cosmonautaนักบินอวกาศ - ผู้เดินทางทำธุรกิจ - portadorคนยกของ, คนแบกหาม, ผู้ถือมา, เด็กยกของ - ผู้ร่วมทาง, ผู้ร่วมเดินทาง, เพื่อนร่วมทาง, เพื่อนเดินทาง - concorrente, participanteผู้เข้ามา - folhasoltaผู้โดยสารเครื่องบิน - perseguidorผู้ติดตาม, ผู้ติดสอยห้อยตาม - estrangeiroคนต่างชาติ, คนต่างด้าว, คนต่างประเทศ, คนต่างแดน, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, ชาวต่างแดน, ฝรั่ง - ผู้เข้าพัก - estafeta, guia, mensageiroคนนำสาร, คนส่งเอกสาร, คนแจ้งข่าว, ผู้ส่งสาร, มัคคุเทศก์ - imigrante, migranteผู้อพยพ - motociclistaคนขี่จักรยานยนต์, นักบิด, ผู้ขับขี่, ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์, ผู้ขับขี่ยวดยาน - ผู้เคลื่อนที่ - คนเดินทางด้วยเลื่อนสุนัข - passageiro, transitórioผู้โดยสาร - peão, pedestreคนเดินถนน, คนเดินเท้า - คนล่องแพ - konnyคนขี่สัตว์, ผู้เดินทางด้วยสัตว์ - cavaleiroผู้ขับขี่ - corredorคนวิ่ง, ผู้วิ่ง - scourer (en) - Nadador, Nadadoresการว่ายน้ำ, นักว่ายน้ำ - turistaคนมาเที่ยว, คนเดินทาง, ทัวริสต์, นักท่องเที่ยว, ผู้เที่ยวชม - transient (en) - trekker (en) - visitaผู้ประกาศ, ผู้มาเยี่ยม, ผู้มาเยือน, ผู้เยี่ยมเยือน, อาคันตุกะ - passageiro, viajanteคนเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล, นักท่องเที่ยว, ผู้ส่งสินค้าและคนทางเรือ - vadio, vagabundo, viajanteคนพเนจร, คนร่อนเร่พเนจร, ผู้ที่ตะลอนเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย, ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย - viajanteนักเดินทาง, ผู้เดินทางโดยเฉพาะเดินทางโดยใช้เท้า - vendedor ambulante - Marco Polo, Marco Póloมาร์โก โปโล, มาร์โค โปโล, โปโล[Spéc.]

andar, caminhar, deslocar-se, irย้าย, เดินทาง, ไป, ไปกับ - andar, ir, viagem, viajarเดินทาง, โดยสาร - viajarท่องเที่ยว - andar, viajarท่องเที่ยว, เดินทาง - andar, ir, viajarท่อง, เดินทาง - andar, ir, viajarออกจาริก[Dérivé]

turista (n.) • viajante (n.) • คนเดินทาง (n.) • นักเดินทาง (n.) • ผู้เดินทาง (n.)

-

 


   Publicidade ▼