Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

dama de companhiagardedáma - monitor - escolta, Guarda-costastelesná stráž - defensor, guerreiro, herói, paladinobojovníčka - administrador, guarda, tutordozorca, správca - bombeira, Bombeiro, Bombeiroshasič, hasička - adoptívny rodič - guardahliadka, stráž - guardião - magistrado - orago, padrão, patrão, santo padroeiro(svätá) patrónka - peacekeeper (en) - observando - Marko Kralxevicx (sr) - tribune (en)[Spéc.]

defenderbrániť - defender, protegerchrániť, športová trofej - aguentar, defender, resistirhájiť, odolávať - evitar, protegerchrániť, chrániť pred - defenderbojovať za - proteção, protetorado, tutela - cuidado, custódia, tutela, tutoriaopatrovníctvo, poručenstvo, starostlivosť - cuidado, obrigação, responsabilidade, sustento, tutelaopatera, poručníctvo, úschova[Dérivé]

defensor (n.) • guarda (n.) • guardião (n.) • ochranca (n.) • protector (n.) • strážca (n.) • tutor (n.)

-

 


   Publicidade ▼