Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

paničaralarmist, scaremonger - allegoriser, allegorizer - glasnik, oznanjevalec, razglaševalecannouncer - articulator - affirmer, asserter, asseverator, avower, declarer - avower - komentator, oddajnikbroadcaster - conferee - confessor - dopisovaleccorrespondent, letter writer - čenča, klepetulja, raznašalecchatterbox, gossip, gossiper, gossipmonger, newsmonger, rumormonger, rumourmonger - hisser - obveščevalec, virinformant, source - extoller, laudator, lauder - pogajalecnegotiant, negotiator, treater - prepričevalecinducer, persuader - populariser, popularizer, vulgariser, vulgarizer - presenter - promisee - promiser, promisor - propagandist - širiteljdisseminator, propagator - publicistpubliciser, publicist, publicizer - quoter - rambler - časnikar, dopisnik, novinar, poročevalec, reporter, zapisnikar, žurnalistcorrespondent, newsman, newsperson, newswoman, reporter - answerer, respondent, responder - kričač, razgrajačbawler, bellower, roarer, screamer, screecher, shouter, yeller - pošiljateljsender, transmitter - signalistsignaler, signaller - signer - swearer - comforter, sympathiser, sympathizer - telepatmental telepathist, mind reader, telepathist, thought-reader - sputterer, twaddler - waffler - warner - waver - wirer - avtor, avtorica, pisatelj, pisecauthor, writer - govorec, govornikspeaker, talker, utterer, verbaliser, verbalizer - conferrer[Spéc.]

biti, biti obhajan, občevati, povedati, priti v stik, sporočiticommunicate, intercommunicate - biti, predstaviti, sporočiticommunicate, pass, pass along, pass on, put across, put across/over - biti, sporočiticommunicate[Dérivé]

communicator (n.) • oseba, ki komunicira z drugimi (n.)

-

 


   Publicidade ▼