Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

ผู้ใหญ่adulto[ClasseHyper.]

personne responsable d'elle-même (fr)[Classe]

(maior de edade; idoso; com a idade de; de idade)[termes liés]

ความคิด, ซึ่งต้องตายในที่สุด, บุคคล, ปัจเจกชน, ปัจเจกบุคคลalguém, alma, homem, indivíduo, mortal, pessoa, ser humano[Hyper.]

adulthood (en) - วัยผู้ใหญ่maturidade - ซึ่งโตเต็มวัย, ผู้ใหญ่, เป็นผู้ใหญ่, โตเต็มที่, โตแล้ว ; โตadulto, crescido, maior[Dérivé]

คนรุ่นใหม่, ยช., ยุวชน, เด็ก, เด็กรุ่นใหม่, เยาวชนadolescente, garoto, jovens, juvenil, juventude, menor[Ant.]

คนดูแลเด็กprofissional de saúde - คนที่เหมาะจะแต่งงาน - ผู้เป็นกลาง, ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด, ผู้ไม่ฝักใฝ่ีฝ่ายใดmoderado - ลักษณะexcêntrico - นักอนุรักษ์นิยม, พวกคอนเซอร์เวทีฟ, พวกหัวอนุรักษ์, พวกอนุรักษ์นิยมconservador, preservativo - ซีเนียร์, ผู้ที่อายุมากกว่า, พี่, รุ่นพี่anciã, ancião, mais velho, pessoa idosa - อดีตคู่สามีภรรยา - เจ้าบ้าน, เจ้าภาพanfitrião, hóspede, hospedeiro - บุคคลสำคัญ, ผู้ทรงอิทธิพล, ผู้หลักผู้ใหญ่personagem, pessoa importante - คนทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆbiscateiro, pau pra toda obra - นักเสรีนิยมprogressista - liberal - ผู้กระหายสงคราม, ผู้ต้องการให้เกิดสงครามfomentador da guerra - คนชรา, คนที่อายุเลยเกษียณไปแล้ว, คนเฒ่าคนแก่, คนแก่, ผู้ชราภาพ, ผู้สูงวัย, ผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส, ผู้เฒ่า, ผู้เฒ่าผู้แก่, ไม้ใกล้ฝั่งreformado, velho - นักสันติวิธี, ผู้ต่อสู้เพื่อสันติภาพ, ผู้ยึดถือลัทธิสันติภาพ, ผู้เรียกร้องสันติภาพpacifista - patrician (en) - ผู้รับจำนำpenhorista - lienee, pledger (en) - ผู้ที่เล่นกีฬาหรือทำงานศิลปะเป็นอาชีพ, ผู้ประกอบอาชีพprofissional - sobersides (en) - คนจัดเจนเรื่องทางโลกhomem de experiência, homem do mundo - คนชอบอยู่บ้าน - estóica - ผู้ได้รับการอบรบเลี้ยงดู - ผู้มีศีรษะสั้นกว้าง, ผู้มีศีรษะแบบบราคีเซอฟาลิก - ผู้มีกะโหลกศีรษะแบบโดลิโคเซฟาลิก - ชาย, บุรุษ, ผู้ชายhomem, macho, marido, varão - นารี, ผู้หญิง, สตรี, อิตถี, อิสตรีmoça, mulher, rapariga[Spéc.]

ซึ่งโตเต็มวัย, ผู้ใหญ่, เป็นผู้ใหญ่, โตเต็มที่, โตแล้ว ; โตadulto, crescido, maior[Rel.Prop.]

วัยผู้ใหญ่maturidade - adulthood (en)[Dérivé]

ร่างกายของผู้ใหญ่, ร่างกายผู้ใหญ่[Desc]

คนรุ่นใหม่, ยช., ยุวชน, เด็ก, เด็กรุ่นใหม่, เยาวชนadolescente, garoto, jovens, juvenil, juventude, menor[Ant.]

adulto (n.) • de maior (n.) • maior  • maior de edade  • terceira idade (n.) • ผู้ใหญ่ (n.)

-

 


   Publicidade ▼