Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

必需品grunddrag; nödvändighet[ClasseHyper.]

factotum (en)[Domaine]

NormativeAttribute (en)[Domaine]

东西företeelse, sak - 实体, 实存物enhet, entitet, självständigt helt, väsen, verklighet[Hyper.]

偷盜, 劫持, 劫机, 徵用, 抢劫, 拦路抢劫, 霸佔kapa, plundra, råna, stjäla - exigir (pt)[Nominalisation]

必要, 必需, 要, 需behöva, vara tvungen - 使成为必需, 使成為必需, 必要, 必须包括, 要, 要求, 需, 需求, 需要、要求begära, behöva, fordra, innebära, innefatta, kräva, medföra, nödvändiggöra - 不可缺少+的, 必要+的, 必要的, 必要的,必需的, 必需+的, 必须+的behövlig, nödvändig - 基本的, 必要的, 根本的nödvändig, oumbärlig - erfordrad - 极度贫困+的, 穷困+的, 窘促, 缺乏的;一貧如洗的, 缺乏的;一贫如洗的, 貧窮的, 贫乏+的, 贫困+的, 贫穷+的, 贫穷的, 赤贫+的behövande, nödlidande, utblottad[Dérivé]

无关紧要的(东西)bisak, oväsentlig, oväsentlighet[Ant.]

 


   Publicidade ▼