Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

briljant, wafel - center, centerfield, center field (en) - izquierdolinkerkant, linkerzij, linkerzijde - buitenveld - right, rightfield, right field (en) - short (en) - patio ferroviariospoorwegemplacement, stationsemplacement, winterkwartier, winterverblijf - oasis, oásisoase, oasis - campo de batallagevechtsterrein, krijgstoneel, slagveld, strijdgebied, strijdtoneel - campo de minasmijnenveld - caldo, cantera, criadero, sementera, semillero, viverobroedgebied, broedkolonie, broedplaats, kraamkamer, kweekplaats, kweekvijver, voedingsbodem - calvero, claro, florestaopen plek - campo, canchaakker, akkerland, bouwland, enk, landbouwgrond, veld - field of fire (en) - grounds (en) - campo, campo de deportes, campo deportivo, terreno de juegobaan, speelterrein, speelveld, speelweide, sportterrein, sportveld, terrein, veld - centro industrial, polígono, polígono/zona industrial, polígono industrial, región industrial, zona industrialbedrijvenpark, industriegebied, industriepark, industrieterrein, industriezone - apacentadero, dehesa, herbazal, pasto, pradera, prado, prados, tierra de pastograsland, landouw, wei, weide, weidegrond, weiland - pantano, vadoslijk, slijkgrond, slijkplaat, wad, wed - plaza de armasesplanade, exercitieveld, wapenplaats - campo ferial, ferial, real, recinto ferialkermis, kermisterrein, tentoonstellingsterrein - avenida central - fairway (en) - reserva naturalbeschermd natuurgebied, natuurreservaat, oesterkwekerij, plantsoen, sportcomplex, sportpark - campo comunal, ejido, espacio verde, jardín, jardín público, parque, parque municipal, terreno común, terreno comunal, tierras comunales, zona verdecompascuum, groenvoorziening, Lagerhuis, meent, oesterkwekerij, park, plantsoen, stadspark, tuin - picnic area, picnicground, picnic ground, picnic site (en) - plein - toll plaza (en) - dehesa, terreno de pastoopen land, verspreidingsareaal, verspreidingsgebied - sector (en) - emplazamientoplek, stek, stekkie, vindplaats - gemeenschap, woonwijk - mine field (en) - campo, terrenoterrein, veld - bancal, era, parcela, solar, terreno, trecholapje grond, perceel, stuk grond - kermis, kermisterrein - patioerf - desierto, páramo, tierra baldía, tierra yerma, yermowoestenij, woestijn, woestijngebied - yard (en)[Spéc.]

parcelar[Dérivé]

extensión (n.) • grondgebied (n. neu.) • landje (n.) • landstreek (n.) • lugar (n.m.) • terreno (n.m.)

-

 


   Publicidade ▼