» 

dicionario analógico

Direito Canónico, Direito Canônicokanonisk lag - Direito internacional - Law of Moses, Mosaic law (en) - charia, Chariá - fıkıh (tr)[Spéc.]

legislativolagstiftande[Rel.Pr.]

jurídico, legaljuridisk - medicolegal (en) - juiz, juíz, juíza, jurista, magistradodomare[Dérivé]

adjectivo , adjetivo, processual - essencial - alienável, transferível, transmissívelöverflyttbar, överförbar, överlåtbar - excessivo, indevidoonödig - alterable (en) - unalterable (en) - incompetent, unqualified (en) - consensual - revertible (en) - fungível - hereditário, patrimonialärftlig, fäderneärvd - intra vires (en) - ultra vires (en) - major (en) - menorminderårig - covert (en) - moot (en) - testate (en) - intestate (en) - nulovärdelös - probatório - apelante, suplicante - residual - relativo à reversão, reversívelreversiv - therefor (en) - scienter (en) - impounding, impoundment, internment, poundage (en) - award, awarding (en) - appointment (en) - remission, remit, remitment (en) - novaçãonymodighet - subrogation (en) - disbarment (en) - derogation (en) - abolição, ad-rogação, anulação, cancelamento, rescisão, revogaçãoannullering - abatement of a nuisance, nuisance abatement (en) - production (en) - law, practice of law (en) - law practice (en) - danoförseelse - Delinquência juvenil, Delinqüência juvenilungdomsbrottslighet - comparative negligence (en) - concurrent negligence (en) - contributory negligence (en) - criminal negligence, culpable negligence (en) - neglect of duty (en) - meios fraudulentosfalska förespeglingar - resisting arrest (en) - insubordinação, sediçãoupprördhet, upproriskhet - Abuso Sexualsexuellt övergrepp - rapto, sequestro, seqüestro, Sequestrosflygplanskapning, kapning, kidnappning - actual possession (en) - constructive possession (en) - criminal possession (en) - intervention (en) - objection (en) - recusation (en) - recusal, recusation (en) - alienation (en) - legislaçãolagstiftning - trust busting (en) - decretaçãoantagande [], stadgande - execução da lei - legal duty, legal obligation (en) - false imprisonment (en) - encarceramentofångenskap, fängslande - commutation, re-sentencing (en) - desacatolagtrots - contempt of Congress (en) - contempt of court - civil contempt (en) - contumacy (en) - criminal contempt (en) - obstruction of justice (en) - devido processo legal - causa, processoåtal, stämning - caso, causa, pleito, processomål, process, rättegång, stämning - causa civil, processo civil - ação popular - countersuit (en) - criminal suit (en) - moot (en) - faderskapsmål - antitrust case (en) - alegação em contráriomotfordran - custody case (en) - lis pendens (en) - procedimento legal - Adoçãoadoption, antagande - apelação, apelo, recursos (legislação)vädjan - revogação - afirmaçãobekräftelse, försäkran - bankruptcy (en) - receivership (en) - litígio, processolagliga åtgärder, processande, rättstvist - custody battle (en) - vexatious litigation (en) - notification, presentment (en) - naturalisation, naturalization (en) - decisão, juízo, julgamento, sentença, veredictoavgörande, dom, dömande, mening, utlåtande, utslag - cognovit judgement, cognovit judgment, confession of judgement, confession of judgment (en) - julgamento à reveliatredskodom - non pros, non prosequitur (en) - decisão final - judgement in personam, judgment in personam, personal judgement, personal judgment (en) - judgement in rem, judgment in rem (en) - demissão, despedimento, dispensaavvisande, entledigande, ogillande - judgement on the merits, judgment on the merits (en) - Tutela Antecipada - decisão, ditame, julgamento, sentençaavgörande, utslag - Bakke decision (en) - finding (en) - veredicto, veredito - conclusion of law, finding of law (en) - compromise verdict (en) - directed verdict (en) - false verdict (en) - general verdict (en) - quotient verdict (en) - special verdict (en) - absolvição, quitaçãofrikännande - murder conviction (en) - rape conviction (en) - robbery conviction (en) - despejovräkning - ouster (en) - actual eviction (en) - despejovräkning - retaliatory eviction (en) - legalizaçãolegalisering, verifiering - legitimação - julgamento, Processo - Scopes trial (en) - review (en) - judicial review (en) - plea (en) - double jeopardy (en) - acusação, processoåklagar-, åtal, kärandesidan - test case, test suit (en) - declaração, defesa, negativabestridande, försvar, svaromål - entrapment, in-cloud scavenging, rainout, rain-out (en) - ogiltig rättegång - novo processoförnyad prövning - audiênciaförhör, hörande, prövning - administrative hearing (en) - competence hearing (en) - fair hearing (en) - quo warranto (en) - desquite, Divorcio, divórcioäktenskapsskillnad, skilsmässa - separaçãoskilsmässa - condenaçãodom, fördömelse, utdömning - drug war (en) - anulaçãoannullering - dissolution of marriage (en) - amnistia, perdãobenådning - spoliation (en) - permissive waste, waste (en) - parole (en) - liberdade condicional - folga, perdãoanstånd, benådning, frist, uppskov - banco dos réusskrank - sala de tribunalrättssal - tribunaldomstolsbyggnad, tingshus - banco dos réus, recolheràgaragemförhörsbås - messuage (en) - color of law, colour of law (en) - effect, force (en) - infection (en) - advowson (en) - direito humano, direitos humanos - servidão (legal) - privilégio - direitoberättigande, rätt, rättighet - direitos civis, direitos do cidadãomedborgerliga rättigheter - Liberdades civis - Habeas Corpus, Habeas-corpus, Hábeas Corpus - liberdade de culto, liberdade religiosa, Situação da liberdade religiosa por país - liberdade de expressão, liberdade de opiniãoyttrandefrihet, yttranderätt - liberdade de imprensatryckfrihet - Liberdade de reunião - freedom to bear arms (en) - freedom from search and seizure (en) - right to due process (en) - freedom from self-incrimination, privilege against self incrimination (en) - freedom from double jeopardy (en) - right to speedy and public trial by jury (en) - right to an attorney (en) - right to confront accusors (en) - freedom from cruel and unusual punishment (en) - freedom from involuntary servitude (en) - equal protection of the laws (en) - direito ao sufrágio, direito de voto, sufrágio, voto[]röstning, röst, rösträtt, votering - freedom from discrimination (en) - equal opportunity (en) - desapropriação - enfranchisement, franchise (en) - patent right (en) - right of election (en) - right of entry (en) - right of re-entry (en) - right of offset (en) - right of privacy (en) - enjoyment, use (en) - usufrutonyttjanderätt - visitation right (en) - jurisdiçãodomsrätt, jurisdiktion, rättskipning - venter (en) - presumption (en) - motivologisk grund - dolo - premeditação - mitigating circumstance (en) - probable cause, reasonable and probable cause, reasonable and probable ground, reasonable ground (en) - chateação, contrariedade, distúrbios, incômodo, moléstia, pertubação - sistema jurídico, sistema legal - fiançaborgen - jury system (en) - patent system (en) - sistema fiscal, sistemas de impostos - sistema de votação, sistema eleitoral, Sistemas de votação - judicial doctrine, judicial principle, legal principle (en) - jus sanguinis - jus soli - preempção - relation, relation back (en) - rundown, summation, summing up (en) - acto, certificado, negócio jurídico - derivativo, Derivativos - letra de câmbio - docket (en) - passaporte, Passaportespass - ship's documents, ship's papers, ships papers (en) - conhecimento, manifestomanifest - cópia, duplicado, fotocópia, reproduçãokopia, utskrift - resolução conjunta - debênture - mandato, procuraçãofullmakt - letters of administration (en) - letters testamentary (en) - decreto, leilag - actos legislativos, direito, lei, leislag, rätt, regel - anti-drug law (en) - anti-racketeering law, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO, RICO Act (en) - antitrust law, antitrust legislation (en) - prescrição - Constituiçãoförfattning, grundlag, konstitution - Constituição dos Estados Unidos, Constituição dos Estados Unidos da América - direito público - estatutos da lei, legislaçãoskriven lag - enabling legislation (en) - federal job safety law, occupational safety and health act (en) - advice and consent (en) - statute book (en) - projecto de lei - appropriation bill, bill of supply (en) - Bill of attainder - bottle bill (en) - farm bill (en) - trade bill (en) - blue law (en) - blue sky law (en) - gag law (en) - game act, game law (en) - homestead law (en) - poor law (en) - Riot Act (en) - direito criminal, direito penalstraffrätt - adjudicação, ordem judicial - acta, decreto, proclamaçãodekret, edikt, påbud - consent decree (en) - recolherutegångsförbud - hemskillnad - divestiture (en) - judicial separation, legal separation (en) - prohibition (en) - stay (en) - límite de tempo, prazo - injunção, Processo Cautelar - mandatory injunction, obligation to do a particular thing (en) - final injunction, permanent injunction, standing injunction (en) - interim injunction, interlocutory injunction, temporary injunction (en) - brief, legal brief (en) - amicus curiae brief (en) - nota de suicídio, testamentotestamente - probate, probate will (en) - alteração, cláusula adicional, Codicilokodicill - living will (en) - ato, ato heróico, escritura pública, feito notável - assignment (en) - bill of sale (en) - ensidigt kontrakt - enfeoffment (en) - deed of mortgage, mortgage deed, mortgage document (en) - título de propriedadeäganderättshandling - deed of trust, trust agreement, trust deed, trust indenture, trust instrument (en) - conveyance (en) - quitclaim, quitclaim deed (en) - privilegiebrev, urkunder - mandado, mandatofullmakt, tillstånd - mandado de buscahusrannsakningsorder - ordem de prisão - dödsdom - cachet, lettre de cachet (en) - reprieve (en) - commutation (en) - licença, licenciamentos, permissãoensamrätt, körkort, licens, tillstånd - carta-patente - judgement, judgment, legal opinion, opinion (en) - concurring opinion (en) - dissenting opinion (en) - majority opinion (en) - amnistia, anistia, perdãoamnesti, benådning - isenção, pagamento de dívida, quitação, recibobefrielse, betalning - citação, decreto, escritura, mandado, mandado judicial, mandato, ordemförordning, kallelse, skrivelse, stämning - assize (en) - certiorari, writ of certiorari (en) - charging order, execution, garnishee order, garnishes order, process bearing the executive formula, warrant for attachment, writ of execution (en) - execution, execution of instrument (en) - habeas corpus, writ of habeas corpus (en) - venire facias (en) - despacho - attachment (en) - fieri facias (en) - scire facias (en) - sequestration (en) - writ of detinue (en) - election brief, writ of election (en) - writ of error (en) - writ of prohibition (en) - writ of right (en) - mandato, mandatos - Intimação - adiamento, citação, intimaçãostämning - subpoena duces tecum (en) - gag, gag order, non-publication order, publication ban (en) - införsel i lån - interdição - citação - monition, process of monition (en) - acta, coima, multaböteslapp - bill of Particulars (en) - alegação, defesa, razoadobön, plädering, yrkande - affirmative pleading (en) - alternative pleading, pleading in the alternative (en) - answer (en) - evasive answer (en) - plea (en) - counterplea (en) - dilatory plea (en) - libelo - defective pleading (en) - demurrer (en) - objection, rebuttal, rebutter, refutation (en) - replication (en) - rejoinder (en) - special pleading (en) - surrebuttal, surrebutter (en) - plaintiff's surrejoinder, reply to the duplique, surrejoinder (en) - förhandling om erkännande - estatuo, estatutoförfattning, lag - fullmaktslag - ordinance (en) - emergency act, emergency legislation, special act, special statute (en) - rule of evidence (en) - legal code (en) - código penal - Código dos Estados Unidos da América - building code, building regulation (en) - fire code (en) - health code, sanitary code (en) - specification (en) - conspiração, cumplicidadetyst medgivande - libel (en) - Bill of Rights (en) - First Amendment (en) - Fifth Amendment (en) - Fourteenth Amendment (en) - Eighteenth Amendment (en) - submission (en) - evidênciabelägg, bevis - depoimento, testemunhavittnesmål - corpus delicti (en) - direct evidence (en) - res gestae (en) - prova circunstancialindicier - corroborating evidence (en) - hearsay evidence (en) - state's evidence (en) - declaração - depoimento juramentadoaffidavit - verificaçãoverifiering, verifikation - subornation (en) - álibi - caveat (en) - jactitation (en) - obiter dictum - written agreement (en) - issue of law, legal matter, matter of law, question of law (en) - barra lateral - pretrial, pretrial conference (en) - arbitragem - citation (en) - deposição - interrogatório, reperguntakorsförhör - direct examination (en) - redirect, redirect examination, reexamination (en) - aviso legal - objecçãoinvändning - discordânciameningsskiljaktighet - discovery (en) - avtal, bestämmelse, stipulering - alegação - subornation of perjury (en) - combination in restraint of trade (en) - empresa de advocacia, escritório de advocacia - Conservative Judaism (en) - profissões ligadas à justiçaadvokatyrke - Justiça - BJA, Bureau of Justice Assistance (en) - FBI, Federal Bureau of Investigation, polícia judiciáriasäkerhetspolis - circuit court of appeals (en) - circuit (en) - military court (en) - moot court (en) - night court (en) - provost court (en) - police court (en) - probate court (en) - quarter sessions (en) - corte superior - Suprema Corte dos Estados Unidos da América - Suprema Cortehögsta domstolen - traffic court (en) - trial court (en) - judicial branch (en) - panel, venire (en) - júriåtalsjury - hung jury (en) - júri ordinário - blue ribbon jury, special jury (en) - direito administrativo - civil law, Direito civil, direito romano-germânico - Common Law, Common-lawsedvanerätt, sedvanerätten - law of the land (en) - código marítimo, Direito do mar, Direito Marítimosjölag, sjörätt - Lei Marcialmilitärt undantagstillstånd - Direito comercial, Direito empresarialhandelsrätt - military law (en) - lei, lei ordinária, Leis - securities law (en) - direito fiscal, legislação fiscal - casa, domicílio - acusada, acusado, arguido, argüido, ré, Réuden anklagade, svarande - advogadoadvokat - jurisperito - administrador, síndico - assignor (en) - procurador-geral, Procurador Geral da República, procurador-geral da Repúblicajustitieminister, kronjurist, statsåklagare - advogado, Advogados do Reino Unido, barristeradvokat - chief justice (en) - contratador - överlåtare - cliente, freguês, freguesaklient, kund - defense attorney, defense lawyer (en) - divorce lawyer (en) - filer (en) - intervenor (en) - Jane Doe (en) - John Doe (en) - judge advocate general (en) - jurisconsulto, jurista, Juristas - juiz de paz, magistradofredsdomare - legislador - advogada, advogado, jurista, procurador[] ombud, advokat, jurist - legal representative (en) - Legisladorlagstiftare - liquidador, o que liquidakonkursförvaltare, likvidator - litigantetvistande part - next friend (en) - escrivã, notário, tabeliã, tabelioanotarius publicus - ordinary (en) - proprietárioägare - Técnico jurídico - party (en) - queixoso, querelantekärande, målsägare - prevailing party, successful party (en) - promulgator (en) - autor de ação, continuador, demandante, ministério público, procurador, promotor, promotora, Promotor de Justiça, prosseguidor, querelanteåklagare, kärande - advogado da justiça gratuita, Defensoria Publica, Defensoria Pública, defensor públicoallmän försvarsadvokat - referee (en) - reversioner (en) - Richard Roe (en) - solicitadoradvokat - transferee (en) - transferor (en) - trial attorney, trial lawyer (en) - trial judge (en) - trier (en) - Curador - ux., uxor (en) - vouchee (en) - attestant, attestator, attestor, witness (en) - Testemunhovittne - estate for life, life estate (en) - assignment, grant (en) - herança, legado, patrimônio - accretion (en) - doação, herança, legadoarv, legat, testamentarisk gåva - devise (en) - jointure, legal jointure (en) - herançaarvegods, släktklenod - acções, juro, jurosandel, ränta - vested interest (en) - relief (en) - actual damages, compensatory damages, damages at large, general damages (en) - nominal damages (en) - exemplary damages, punitive damages, smart money (en) - legal fee (en) - reversion (en) - escheat (en) - caução, fiançaförbindelse, garantisumma - index book, registodokument, protokoll, uppteckning - legal relation (en) - fiduciary relation (en) - bank-depositor relation (en) - confidential adviser-advisee relation (en) - conservator-ward relation (en) - director-stockholder relation (en) - executor-heir relation (en) - attorney-client relation, lawyer-client relation (en) - partner relation (en) - receiver-creditor relation (en) - trustee-beneficiary relation (en) - rättslig ställning - civil death (en) - cidadaniamedborgarskap - estado civilcivilstånd - casal, casamento, conúbio, matrimónioäktenskap - bigamiabigami, tvegifte - civil union (en) - common-law marriage (en) - legal rule, rule of law (en) - legal representation (en) - imunidade diplomática - limitação - republish (en) - alugar, arrendar - prove (en) - recuse (en) - filiate (en) - charge (en) - apresentar, declarar-se, pleitearföreträda [], genmäla, plädera - plea-bargain (en) - reexaminaråterställa, ompröva - challenge, take exception (en) - get off (en) - escusar, perdoarbenåda - anistiarbevilja amnesti - abrandar, diminuir, enfraquecer, extenuar, minorar, paliarbagatellisera, förringa, minska, överskyla - condenar, provar a culpafälla - reconvict (en) - amaldiçoar, censurar, condenar, julgar, sentenciaravkunna dom, döma, förkasta, utdöma - capacitate (en) - recuse (en) - andar em fila, andar enfileirado - docket (en) - docket (en) - verify (en) - testemunharavlägga vittnesmål - dar testemunho, testemunharbära vittnesbörd om, bevittna, intyga, vara det hedervärda resultatet av, vittna, vittna om - advogar, apelar - demur (en) - counterclaim (en) - sair de cena, transferir, transmitirföra över, överlåta - apresentar, dar, entregar - prefer (en) - probate (en) - afiançarbetala borgen för - aprisionar, encarcerar, pôr na cadeia, prender, ser presofängsla, fångvaktare, hålla fängslad, inspärra, sätta i fängelse - förbinda - aggrieve (en) - appearance, appearing, coming into court (en) - give (en) - stultify (en) - assassinato involuntário - barratry (en) - champerty (en) - criminal maintenance, maintenance (en) - filibuster (en) - debarment (en) - bench (en) - nome fantasia - Nineteenth Amendment (en) - cause of action (en) - attestation (en) - settlor, trustor (en) - satisfaction (en)[Domaine]

ciências jurídicas (n.) • jurisprudência (n.) • lag (n.) • lagstiftning (n.) • legislação (n.m.) • lei (n.)

-

 


   Publicidade ▼