Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

kanoninen oikeus, kirkko-oikeusDireito Canónico, Direito Canônico - kansainvälinen oikeusDireito internacional - Mooseksen laki - islamilainen laki, islamin laki, šaria, šarian lakicharia, Chariá - fıkıh (tr)[Spéc.]

lainsäädännöllinenlegislativo[Rel.Pr.]

laillinen, lainmukainenjurídico, legal - oikeuslääketieteellinen - juristi, käräjätuomari, lakimies, rauhantuomari, tuomarijuiz, juíz, juíza, jurista, magistrado[Dérivé]

menettelyoikeudellinen, menettelytapaa koskeva, muodollinen, proseduuri-, prosessuaalinen, toiminto-adjectivo , adjetivo, processual - materiaali-, oleellinenessencial - luovutettavissa oleva, luovutuskelpoinen, myytävissä oleva, siirrettävä, siirrettävissä oleva, siirtokelpoinenalienável, transferível, transmissível - asiaton, kohtuuton, laiton, sopimatonexcessivo, indevido - muutettavissa oleva, muuttuva - lopullinen - epäpätevä, oikeustoimikelvoton, vajaavaltainen - konsensuaalinen, yhteisymmärrykseen perustuva, yhteisymmärrysconsensual - palautuva - korvattavafungível - esi-isiltä peritty, lähetettävissä oleva, patrimoniaalinen, perinnöllinen, perintö-, peritty, periytyvä, siirrettävissä olevahereditário, patrimonial - vallassa - ultra vires - täysi-ikäinen - alaikäinenmenor - suojeluksessa, suojeluksessa oleva - kiistanalainen - testamentin tehnyt - testamentiton - mitätön, pätemätönnulo - todisteellinen, todistus-probatório - kantelu-, muutoksenhaku-, valitus-, veto-apelante, suplicante - jäljelle jääväresidual - toissijainenrelativo à reversão, reversível - täten - tahallisesti - internointi, takavarikko, takavarikoiminen, takavarikointi - antaa tuomio, määrätä korvaus - perijäksi määrääminen - palauttaminen, palautus - uudistaminennovação - subrogaatio - asianajajaliitosta erottaminen - poikkeus - kumoaminen, peruutusabolição, ad-rogação, anulação, cancelamento, rescisão, revogação - häiriöiden lieventäminen, häiriön lieventäminen - esittäminen - juridiikka - lain harjoittaminen - rikkomus, siviilirikkomus, vahingoittaminen, vahingontekodano - nuoren tekemä rikosDelinquência juvenil, Delinqüência juvenil - vahinkoa kärsineen myötävaikutuksen huomioon ottaminen vahingonkorvausta määrättäessä - rinnakkainen tuottamus - myötävaikutus, myötävaikutus vahinkoon - huolimattomuus, törkeä huolimattomuus - velvollisuuksien laiminlyönti - hämäys, petosmeios fraudulentos - pidätyksen vastustaminen - kansankiihotusinsubordinação, sedição - seksirikos, seksuaalinen ahdistelu, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalirikos, sukupuolinen hyväksikäyttö, sukupuolirikosAbuso Sexual - ihmisryöstö, kidnappaus, ryöstö, sieppausrapto, sequestro, seqüestro, Sequestros - tosiasiallinen hallussapito - tulkinnallinen omistus - rikollinen hallussapito - väliintulo - vastalause - jäävääminen - jäävääminen, jääväys - luovutus, siirtäminen, vieroittaminen - lainsäädäntä, lainsäädäntö, lakien säätäminenlegislação - virkamies - esittäminen, hyväksyminendecretação - lain täytäntöönpanoexecução da lei - virantoimitus - laiton vangitseminen, vapaudenriisto - vangitseminenencarceramento - rangaistuksen lievennys, tuomion muuttaminen - halventaminen, oikeuden halventaminendesacato - kongressin halventaminen - oikeuden halventaminencontempt of court - oikeuden määräyksen noudattamatta jättäminen - esteetön poissaolo oikeudesta - oikeuden halventaminen - oikeuden vastustaminen - oikeusturvadevido processo legal - oikeudellinen toimenpide, oikeudenkäynti, oikeusjuttu, oikeustoimi, prosessicausa, processo - asia, juttu, kanne, oikeusjuttu, oikeustapaus, tapauscaso, causa, pleito, processo - riita-asiacausa civil, processo civil - ryhmäkanne, yhteiskanneação popular - vastakanne - rikosjuttu - harjoitusoikeudenkäynti - isyyskanne - kartellienvastainen juttu - vastakannealegação em contrário - huoltajuusasia - vireilläolo - oikeudenkäynti, oikeudenkäyntiprosessi, prosessiprocedimento legal - lapseksiottaminen, lapseksiottoAdoção - muutoksenhaku, valittaa päätöksestä, valitus, vetoomusapelação, apelo, recursos (legislação) - kumoaminenrevogação - pysyttäminen, vahvistaminenafirmação - konkurssi, vararikko - konkurssihallinto - käräjöinti, oikeudenkäynti, riita-asialitígio, processo - huoltajuusriita - perätön oikeudenkäynti - ilmoitus, syytös - kansalaisoikeuksien antaminen - juridinen päätös, mielipide, päätös, tuomiodecisão, juízo, julgamento, sentença, veredicto - yksipuolinen tuomio - yksipuolinen tuomiojulgamento à revelia - kanteen hylkääminen, kanteesta luopuminen - lainvoimainen tuomio, lopullinen päätösdecisão final - henkilökohtainen tuomio, in personam -tuomio - esineoikeuteen perustuva tuomio - hylkäys, hylkäyspäätösdemissão, despedimento, dispensa - objektiivinen arviointi - summaarinen tuomioTutela Antecipada - mielipide, päätösdecisão, ditame, julgamento, sentença - Bakken päätös, Bakken ratkaisu - päätös - päätös, tuomioveredicto, veredito - oikeudellinen johtopäätös - kompromissituomio - tuomarin sanelema valamiehistön päätös - väärä tuomio - tuomio - kompromissipäätös - erityistuomio - syyttömäksi julistaminen, vapauttava tuomioabsolvição, quitação - murhatuomio - raiskaustuomio - ryöstötuomio - häätö, karkotusdespejo - karkottaminen - häätö - häätödespejo - häätö kostoksi - laillistaminen, laillistus, legalisointi, legitimaatiolegalização - laillistus, legitimaatiolegitimação - oikeudenkäyntijulgamento, Processo - Scopesin oikeudenkäynti - revisio - juridinen tarkastelu - vetoomus - joutuminen syytetyksi kahdesti samasta rikoksesta - rikosasia, rikosasiain oikeudenkäyntimenettely, syyte, syyttäjäpuoli, syyttäminen, syytteeseenpanoacusação, processo - ennakkotapaus - anomus, kieltäminen, kiistäminen, perustelu, puolustus, torjuminen, vastaus, vastaväite, vastinedeclaração, defesa, negativa - rikokseen yllyttäminen - tuloksettomaksi jäänyt oikeudenkäynti - uudelleenkäsittelynovo processo - oikeuskäsittelyaudiência - hallinnollinen kuuleminen - oikeustoimikelpoisuuden ratkaiseva oikeuskäsittely - puolueeton oikeudenkäynti - quo warranto - avioero, erodesquite, Divorcio, divórcio - asumusero, ero, laillinen eroseparação - kelpaamattomaksi julistaminen, menetetyksi julistaminencondenação - huumesota - kumoaminen, mitätöinti, pätemättömäksi tekeminen, peruuttaminenanulação - avioliiton purkaminen - amnestia, anteeksianto, armahdus, rangaistuksen anteeksianto, yleinen armahdusamnistia, perdão - asiakirjan hävittäminen, asiakirjan muuttaminen - tuhlaaminen - ehdonalainen, ehdonalainen vapaus - ehdollinen tuomio, ehdollinen vankeusrangaistus, ehdonalainen, koeaikaliberdade condicional - armonaika, hengähdystauko, peruutusfolga, perdão - aita, aitaus, kaide, puomibanco dos réus - oikeussalisala de tribunal - oikeustalotribunal - syytetyn aitaus, syytetyn aitio, syytetyn penkkibanco dos réus, recolheràgaragem - asuinrakennus tontteineen - lain varjolla - voimassaolo - tartunta - patronaattioikeus - ihmisoikeusdireito humano, direitos humanos - rasiteoikeusservidão (legal) - erioikeusprivilégio - oikeisto, oikeutus, tukioikeusdireito - kansalaisoikeudet, kansalaisoikeusdireitos civis, direitos do cidadão - kansalaisvapausLiberdades civis - habeas corpusHabeas Corpus, Habeas-corpus, Hábeas Corpus - uskonnonvapaus, uskonvapausliberdade de culto, liberdade religiosa, Situação da liberdade religiosa por país - ilmaisun vapaus, puhevapaus, sananvapausliberdade de expressão, liberdade de opinião - lehdistönvapaus, painovapausliberdade de imprensa - kokoontumisvapausLiberdade de reunião - aseenkanto-oikeus - oikeus olla turvassa etsinnöiltä ja takavarikoinneilta - oikeus oikeusturvaan - oikeus kieltäytyä todistamasta itseään vastaan - oikeus olla joutumatta syytetyksi kahdesti samasta rikoksesta - right to speedy and public trial by jury - oikeus asianajajaan - oikeus kohdata syyttäjänsä - vapaus julman tai epätavallisen rangaistuksen langettamisesta - vapaus orjuudesta ja pakollisesta palvelussuhteesta - yhtäläinen oikeussuoja - äänestys, äänioikeus, äänivalta, vaalioikeusdireito ao sufrágio, direito de voto, sufrágio, voto - vapaus syrjinnästä - mahdollisuuksien tasa-arvo, tasa-arvo - pakkolunastusoikeusdesapropriação - äänioikeuden myöntäminen, äänioikeus, oikeus - patenttioikeus - right of election - right of entry - right of re-entry - right of offset - yksityisyysoikeus - nautinta - käyttö- ja tuotto-oikeus, käyttöoikeus, nautintaoikeususufruto - tapaamisoikeus - oikeudellinen valta, toimivalta, tuomiovaltajurisdição - kohtu - olettamus - periaatteiden selvitys, perusteet, toimintaperiaatemotivo - tahallisuusdolo - tahallisuuspremeditação - lieventävä asianhaara - riittävät perusteet - häiriöchateação, contrariedade, distúrbios, incômodo, moléstia, pertubação - oikeusjärjestelmäsistema jurídico, sistema legal - takuu, takuumaksu, takuutfiança - valamieslaitos - patenttijärjestelmä - verotusjärjestelmäsistema fiscal, sistemas de impostos - äänestysjärjestelmä, vaalitapasistema de votação, sistema eleitoral, Sistemas de votação - oikeusperiaate - ius sanguinis, syntyperäperiaatejus sanguinis - ius soli, syntymämaaperiaatejus soli - aiemmuusperiaatepreempção - taannehtivuus - yhteenveto - virallinen asiakirjaacto, certificado, negócio jurídico - johdannainen, johdannaisinstrumenttiderivativo, Derivativos - kauppapaperiletra de câmbio - juttuluettelo, tuomioluettelo - passipassaporte, Passaportes - laivakirja, laivan paperit - lastiluettelo, luettelo, matkustajaluettelo, rahtikirja, rahtiluetteloconhecimento, manifesto - jäljennös, kaksoiskappale, kopio, rinnakkaiskappalecópia, duplicado, fotocópia, reprodução - yhteispäätösresolução conjunta - velkasitoumusdebênture - valtakirja, valtuutusmandato, procuração - hallintoasiakirja - testamentti - asetus, asiakirja, laki, säädösdecreto, lei - laki, sääntöactos legislativos, direito, lei, leis - huumeidenvastainen laki - järjestäytyneen rikollisuuden vastainen laki, järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskeva laki - antitrust-lainsäädäntö, antitrust-laki, kartellilaki, kilpailulainsäädäntö - vanhentumissääntöprescrição - perustuslaki, säädöksetConstituição - Yhdysvaltojen perustuslakiConstituição dos Estados Unidos, Constituição dos Estados Unidos da América - julkisoikeusdireito público - lainsäädäntö, säädännäisoikeusestatutos da lei, legislação - valtalait - työturvallisuuslaki - senaatin advice and consent -veto-oikeus - asetuskokoelma, lakikirja - lakialoite, lakiehdotus, lakiesitysprojecto de lei - määräraha-aloite - maanpetostuomioBill of attainder - lakiesitys - maatilalaki - kauppasopimus - blue law - blue sky law - painovapautta rajoittava laki - riistalaki - maatilalaki - köyhäinhoitolaki - Riot Act - rikoslaki, rikosoikeusdireito criminal, direito penal - oikeuden määräys, tuomioistuimen määräysadjudicação, ordem judicial - asetus, edikti, julistus, käsky, määräys, määritys, päätös, säädös, tuomioacta, decreto, proclamação - suostumusratkaisu - ulkonaliikkumiskieltorecolher - asumuseropäätös - varojen pakkosiirto - asumusero, virallinen ero - kieltolaki - lykkäys - lykkäyslímite de tempo, prazo - kielto, kieltomääräys, kieltotuomioinjunção, Processo Cautelar - velvoite - kieltotuomio - väliaikainen kieltomääräys - kirjelmä, oikeudenkäyntikirjelmä - oikeuden ystävän muistio - testamentti, viimeinen tahtonota de suicídio, testamento - testamentin vahvistus, vahvistettu testamentti - lisätestamentti, testamentinliitealteração, cláusula adicional, Codicilo - hoitotestamentti - hallintatodistusato, ato heróico, escritura pública, feito notável - assignaatio, cessio, luovutus, luovutustoimi, määrääminen, maksuosoitus, oikeussiirto, osoitus, siirtäminen, siirto, siirtotoimi - kauppakirja - yksipuolinen luovutuskirja - läänityskirja - kiinnitysasiakirja - kauppakirja, omistustodistustítulo de propriedade - asiakirja - kauppakirja, luovutuskirja - siirtoasiakirja - asiakirjat - oikeutus, valtuudetmandado, mandato - etsintälupa, kotietsintälupamandado de busca - pidätysmääräysordem de prisão - kuolemantuomio - määräys, määräyskirje - lykkäys - rangaistuksen muuntamismääräys - ajokortti, lisenssi, lupa, lupakirjalicença, licenciamentos, permissão - erioikeuskirja, valtakirjacarta-patente - lausunto, päätös, ratkaisu, tuomioperusteet - samansuuntainen mielipide - eriävä mielipide - enemmistön mielipide - armahdus, yleinen armahdusamnistia, anistia, perdão - vapautusisenção, pagamento de dívida, quitação, recibo - haaste, oikeuden määräyscitação, decreto, escritura, mandado, mandado judicial, mandato, ordem - käräjä- - certiorari-määräys - täytäntöönpano, täytäntöönpanomääräys - laillistaminen - habeas corpus, habeas corpus -laki - venire facias - määräysdespacho - takavarikko, takavarikkoon ottaminen, takavarikkoonotto, takavarikkoonpano, takavarikkotoimenpide, takavarikoiminen, takavarikointi, ulosmittaus, ulosotto - ulosottomääräys - scire facias - takavarikkomääräys - takavarikointimääräys - vaalimääräys - määräys - kieltomääräys - oikeusmääräys - lupa, mandaatti, valtakirja, valtuutusmandato, mandatos - haasteIntimação - haaste, kutsu, subpoena ad testificandum, todistajan haasteadiamento, citação, intimação - subpoena duces tecum - suukapulamääräys - palkanpidätys - kieltointerdição - haastecitação - haaste - sakkolappuacta, coima, multa - syytelista - lausuntoalegação, defesa, razoado - positiivinen puolustus - vaihtoehtoinen asianajo, vaihtoehtoinen puolustaminen - vastaus - välttelevä vastaus - puolustus, vastaus - vastaväite - lykkäävä väite - kunnianloukkauslibelo - puutteellinen vastaaminen - väite - vastaväite - tieteellisen kokeen toistaminen - vastaus - erityinen puolustuspuhe - kantajan vastaus, kvintupliikki - kantajan vastaus, tripliikki - syytettä koskeva sopimus - asetus, lainsäätäminen, lakiestatuo, estatuto - valtuuslaki, valtuutuslaki - säännös - erikoislaki, poikkeuslaki - todistelusääntö - lakikokoelma - rikoslakicódigo penal - Yhdysvaltain lakiCódigo dos Estados Unidos da América - rakennusjärjestys, rakennusmääräykset - paloturvallisuussäännökset - hygieniavaatimukset - spesifikaatio - äänetön hyväksyminen, silmien ummistaminen, sormien läpi katsominenconspiração, cumplicidade - julkinen herjaus - Bill of Rights - ensimmäinen lisäys - viides lisäys - neljästoista lisäys - kahdeksastoista lisäys, kieltolaki - väite - evidenssi, näyttö, osoitus, todiste, todistusaineistoevidência - todistusdepoimento, testemunha - rikoksen tunnusmerkistö - suora todiste, välitön todiste - res gestae - aihetodisteet, indiisitprova circunstancial - vahvistava todistus - toisen käden tietoon perustuva todistus - syyttäjän todisteet - juhlallinen vakuutusdeclaração - valaehtoinen todistus, valalla vahvistettu kirjallinen todistusdepoimento juramentado - oikeaksi todistus, verifikaatioverificação - todistus - alibi, muualla oloálibi - vastalause - väärä vala - dictum, obiter dictumobiter dictum - kirjallinen suostumus - oikeudellinen arvio - neuvottelubarra lateral - suullinen valmistelu - sovintomenettely, sovittelu, välitysarbitragem - lainaus - valaehtoinen lausuntodeposição - ristikuulusteluinterrogatório, repergunta - todistajan nimenneen osapuolen suorittama kuulustelu - todistajan kuuleminen - luopuminenaviso legal - väite, vastaväiteobjecção - eriävä mielipide, erimielisyysdiscordância - asiakirjojen esittäminen - sopimusehdot - syytekohta, väitealegação - subornation of perjury - kilpailunrajoitussopimus - asianajotoimisto, lakiasiaintoimistoempresa de advocacia, escritório de advocacia - konservatiivinen juutalaisuus - asianajajakunta, lakimieskuntaprofissões ligadas à justiça - DoJ, oikeusministeriöJustiça - BJA, Bureau of Justice Assistance - FBI, liittovaltion poliisiFBI, Federal Bureau of Investigation, polícia judiciária - liittovaltion vetoomustuomioistuin - tuomiokunta, tuomiopiiri - sotaoikeus - harjoitusoikeus - pikakäräjät - sotatuomioistuin - poliisituomioistuin - perintöoikeus - neljännesvuosikäräjät - ylempi oikeusastecorte superior - korkein oikeus, Yhdysvaltain korkein oikeusSuprema Corte dos Estados Unidos da América - korkein oikeusSuprema Corte - oikeusistuin - oikeusistuin - juridinen osasto - valamiehistö - suuri valamiehistöjúri - valamiehistö - pieni valamiehistöjúri ordinário - erikoisvalamiehistö - hallinnollinen lainkäyttö, hallintolaki, hallinto-oikeusdireito administrativo - siviilioikeuscivil law, Direito civil, direito romano-germânico - common law, perinnäistavat, tapaoikeus, tavanomainen oikeusCommon Law, Common-law - perustuslaki - merenkulkuoikeus, merilaki, merioikeuscódigo marítimo, Direito do mar, Direito Marítimo - poikkeustila, sotalaki, sotatilalakiLei Marcial - kauppaoikeusDireito comercial, Direito empresarial - sotaoikeus - lainsäädäntölei, lei ordinária, Leis - arvopaperilaki - verolakidireito fiscal, legislação fiscal - asuinpaikka, kotipaikkacasa, domicílio - epäilty, syytetty, vastaajaacusada, acusado, arguido, argüido, ré, Réu - asiamies, asianajaja, oikeusasianajaja, oikeusavustajaadvogado - oikeuden ystävä, tuomioistuimen ystävä, ulkopuolinen asiantuntijajurisperito - luovutuksensaaja, siirronsaajaadministrador, síndico - luovuttaja, maksuosoituksen antaja, siirtäjä, valtuuttaja - kruununjuristi, oikeuskansleriprocurador-geral, Procurador Geral da República, procurador-geral da República - asianajajaadvogado, Advogados do Reino Unido, barrister - presidentti - sopimuspuolicontratador - luovutuskirjoja laativa notaari - asiakascliente, freguês, freguesa - puolustusasianajaja - avioerojuristi - jättäjä - välipuolue - Maija Meikäläinen - Matti Meikäläinen - Yhdysvaltain armeijan lakiosaston kenraali - juristi, lakiasiantuntija, lakimiesjurisconsulto, jurista, Juristas - rauhantuomarijuiz de paz, magistrado - lainsäätäjälegislador - asianajaja, asianajaja,, edustaja, juristi, lakimiesadvogada, advogado, jurista, procurador - valtuutettu - lainlaatija, lainsäätäjäLegislador - pesänhoitaja, selvitysmiesliquidador, o que liquida - asianajaja, asianosainenlitigante - uskottu mies - julkinen notaari, notaariescrivã, notário, tabeliã, tabelioa - vakinainen tuomari - omistajaproprietário - asianajosihteeriTécnico jurídico - asianosainen, osallinen, osapuoli - asianomistaja, kantajaqueixoso, querelante - asianosainen - julkaisija - piirisyyttäjä, syyttäjä, syyttäjäasianajaja, virallinen syyttäjä, viskaali, yleinen syyttäjäautor de ação, continuador, demandante, ministério público, procurador, promotor, promotora, Promotor de Justiça, prosseguidor, querelante - puolustusasianajajaadvogado da justiça gratuita, Defensoria Publica, Defensoria Pública, defensor público - välimies, välitystuomari - selkäperillinen - Matti Meikäläinen - asianajaja, lakimiessolicitador - perijä - luovuttaja - puolustusasianajaja - tuomari - tutkintotuomari - holhooja, uskottu miesCurador - vaimo - todistaja - oikeaksitodistaja, todistaja - todistajaTestemunho - kuolemaan päättyvä omistusoikeus - lahjoitus, luovutus, luovutustoimi - perintöherança, legado, patrimônio - akresenssi - jäämistö, legaatti, perintö, testamentti, testamenttilahjoitusdoação, herança, legado - testamenttaus - perintö - perintökaluherança - korko, osakkuus, osuus, sijoitusacções, juro, juros - asianosainen - korvaus - hyvityssakko, lain mukainen vahingonkorvaus, tavanomainen vahingonkorvaus, vahingonkorvaus - nimellinen vahingonkorvaus - korvaus, vahingonkorvaus - oikeudenkäyntikulut - odotusoikeus - omaisuuden palautuminen valtiolle - takauksen asettaminen, vakuuden asettaminencaução, fiança - asiakirja-aineisto, muistiinpanoindex book, registo - oikeussuhde - luottamussuhde - pankin ja tallettajan suhde - neuvonantajan ja hänen asiakkaansa luottamuksellinen suhde - edunvalvojan vastuu holhotistaan - johtajan ja sijoittajan välinen luottamussuhde, sijoittajasuhteet - pesänjakajan vastuu - luottamussuhde - yhtiötoveruus - toimitsijamiehen ja velkojan suhde - luottamussuhde - oikeusasema - kansalaisoikeuksien menettäminen - kansalaisuuscidadania - aviosääty, siviilisäätyestado civil - avioliitto, aviollinen suhde, aviosääty, liitto, rekisteröity parisuhdecasal, casamento, conúbio, matrimónio - bigamia, kaksinnaiminenbigamia - rekisteröity parisuhde, siviiliavioliitto - avoliitto - oikeusohje - laillinen edustaja - diplomaattinen koskemattomuusimunidade diplomática - vanhentuminenlimitação - elvyttää - luovuttaa, myöntää, valtuuttaaalugar, arrendar - valvoa - jäävätä - määrittää isyys - antaa ohjeet valamiehistölle - ajaa jonkun asiaa, tunnustaa syyllisyytensä, vastataapresentar, declarar-se, pleitear - tehdä syytettä koskeva sopimus - kuulla uudelleenreexaminar - jäävätä, moittia - saada vapaaksi - armahtaaescusar, perdoar - armahtaaanistiar - lieventääabrandar, diminuir, enfraquecer, extenuar, minorar, paliar - tuomita, tuomita syylliseksicondenar, provar a culpa - tuomita uudelleen - langettaa tuomio, tuomitaamaldiçoar, censurar, condenar, julgar, sentenciar - valtuuttaa - jäävätä, jäävätä itsensä - jättää, kirjataandar em fila, andar enfileirado - lisätä asiakirja luetteloon - lisätä tapaus luetteloon - osoittaa oikeaksi - todistaatestemunhar - näyttää, näyttää toteen, olla kunniaksi, olla todisteena, osoittaa, todistaa, vahvistaadar testemunho, testemunhar - vastataadvogar, apelar - tehdä väite - tehdä vastakanne - luovuttaa, siirtääsair de cena, transferir, transmitir - jättää, luovuttaaapresentar, dar, entregar - suosia - valvoa - maksaa takuu, maksaa takuutafiançar - panna linnaan, panna muurien sisään, panna telkien taakse, panna vankilaan, sulkea vankilaan, vangitaaprisionar, encarcerar, pôr na cadeia, prender, ser preso - velvoittaa - loukata - esiintyminen, esiintyminen asianajajana, saapuminen, saapuminen käsittelyyn, saapuminen oikeuteen - antaa tuomio, määrätä - nolata - tapaturmatappoassassinato involuntário - tarpeeton käräjöinti - champerty - delikti, rikkomus - jarrupuhe, jarrutus, jarrutuskeskustelu, jarrutuspuhe - poissulkeminen - tuomarikunta, tuomarit, tuomioistuin - DBA, Doing Business As, näennäinen nimi, peitenimi, salaniminome fantasia - yhdeksästoista lisäys - kanteen peruste - todistus - lahjoittaja - hyvitys[Domaine]

ciências jurídicas (n.) • juridiikka (n.) • jurisprudência (n.) • laki (n.) • legislação (n.m.) • lei (n.)

-

 


   Publicidade ▼