Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

kanoninen oikeus, kirkko-oikeusderecho canónico - kansainvälinen oikeusderecho internacional - Mooseksen laki - islamilainen laki, islamin laki, šaria, šarian laki - fıkıh (tr)[Spéc.]

lainsäädännöllinenlegislativo[Rel.Pr.]

laillinen, lainmukainen - oikeuslääketieteellinen - juristi, käräjätuomari, lakimies, rauhantuomari, tuomarijuez, jurista, magistrado, regente[Dérivé]

menettelyoikeudellinen, menettelytapaa koskeva, muodollinen, proseduuri-, prosessuaalinen, toiminto-adjetiva, adjetivo - materiaali-, oleellinen - luovutettavissa oleva, luovutuskelpoinen, myytävissä oleva, siirrettävä, siirrettävissä oleva, siirtokelpoinenalienable, enajenable, transferible, traspasable - asiaton, kohtuuton, laiton, sopimatonexcesivo, indebido - muutettavissa oleva, muuttuva - lopullinen - epäpätevä, oikeustoimikelvoton, vajaavaltainen - konsensuaalinen, yhteisymmärrykseen perustuva, yhteisymmärrys - palautuva - korvattava - esi-isiltä peritty, lähetettävissä oleva, patrimoniaalinen, perinnöllinen, perintö-, peritty, periytyvä, siirrettävissä olevahereditario, patrimonial - vallassa - ultra vires - täysi-ikäinen - alaikäinenmenor, menor de edad - suojeluksessa, suojeluksessa oleva - kiistanalainen - testamentin tehnyttestado - testamentiton - mitätön, pätemätönnulo - todisteellinen, todistus- - kantelu-, muutoksenhaku-, valitus-, veto-apelante - jäljelle jäävä - toissijainenreversible, reversionario - täten - tahallisesti - internointi, takavarikko, takavarikoiminen, takavarikointi - antaa tuomio, määrätä korvausconcesión - perijäksi määrääminen - palauttaminen, palautusdeber, puntos de consulta - uudistamineninnovación - subrogaatio - asianajajaliitosta erottaminen - poikkeus - kumoaminen, peruutusrescisión - häiriöiden lieventäminen, häiriön lieventäminen - esittäminen - juridiikka - lain harjoittaminen - rikkomus, siviilirikkomus, vahingoittaminen, vahingontekoagravio - nuoren tekemä rikosdelincuencia juvenil - vahinkoa kärsineen myötävaikutuksen huomioon ottaminen vahingonkorvausta määrättäessä - rinnakkainen tuottamus - myötävaikutus, myötävaikutus vahinkoon - huolimattomuus, törkeä huolimattomuusimprudencia criminal - velvollisuuksien laiminlyönti - hämäys, petosestafa, fraude - pidätyksen vastustaminen - kansankiihotussedición - seksirikos, seksuaalinen ahdistelu, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalirikos, sukupuolinen hyväksikäyttö, sukupuolirikosabuso sexual - ihmisryöstö, kidnappaus, ryöstö, sieppausrobo, secuestro - tosiasiallinen hallussapito - tulkinnallinen omistus - rikollinen hallussapito - väliintulo - vastalause - jäävääminen - jäävääminen, jääväysrecusación - luovutus, siirtäminen, vieroittaminen - lainsäädäntä, lainsäädäntö, lakien säätäminenlegislación - virkamies - esittäminen, hyväksyminenpromulgación - lain täytäntöönpano - virantoimitusdeber legal - laiton vangitseminen, vapaudenriisto - vangitseminen - rangaistuksen lievennys, tuomion muuttaminenconmutación - halventaminen, oikeuden halventaminendesacato - kongressin halventaminen - oikeuden halventaminendesacato al tribunal - oikeuden määräyksen noudattamatta jättäminen - esteetön poissaolo oikeudesta - oikeuden halventaminen - oikeuden vastustaminen - oikeusturvaprocedimientos justos, procedimientos justos de la ley - oikeudellinen toimenpide, oikeudenkäynti, oikeusjuttu, oikeustoimi, prosessiacción, acción penal, causa, contención, contencioso, demanda, enjuiciamiento, juicio, litigio, pleito, proceso, proceso penal, querella - asia, juttu, kanne, oikeusjuttu, oikeustapaus, tapauscaso, causa, juicio, litigio, pleito, proceso - riita-asiatraje civil - ryhmäkanne, yhteiskanne - vastakanne - rikosjuttu - harjoitusoikeudenkäynti - isyyskannelitigio de paternidad - kartellienvastainen juttu - vastakannealegación, contrademanda, reconvención - huoltajuusasia - vireilläolo - oikeudenkäynti, oikeudenkäyntiprosessi, prosessidiligencia, expediente - lapseksiottaminen, lapseksiotto - muutoksenhaku, valittaa päätöksestä, valitus, vetoomusapelación - kumoaminenrevocación - pysyttäminen, vahvistaminen - konkurssi, vararikko - konkurssihallinto - käräjöinti, oikeudenkäynti, riita-asialitigación - huoltajuusriita - perätön oikeudenkäynti - ilmoitus, syytös - kansalaisoikeuksien antaminen - juridinen päätös, mielipide, päätös, tuomiodecisión, enjuiciamiento, fallo, juicio, sentencia, veredicto - yksipuolinen tuomio - yksipuolinen tuomiojuicio en rebeldía - kanteen hylkääminen, kanteesta luopuminen - lainvoimainen tuomio, lopullinen päätösdecisión final - henkilökohtainen tuomio, in personam -tuomio - esineoikeuteen perustuva tuomio - hylkäys, hylkäyspäätös - objektiivinen arviointi - summaarinen tuomio - mielipide, päätösdecisión, fallo - Bakken päätös, Bakken ratkaisu - päätös - päätös, tuomiofallo, juicio, opinión, veredicto - oikeudellinen johtopäätös - kompromissituomio - tuomarin sanelema valamiehistön päätös - väärä tuomio - tuomio - kompromissipäätös - erityistuomio - syyttömäksi julistaminen, vapauttava tuomioabsolución, descargo, exculpación - murhatuomio - raiskaustuomio - ryöstötuomio - häätö, karkotusdesahucio, desalojo, desposeimiento, lanzamiento - karkottaminen - häätö - häätö - häätö kostoksi - laillistaminen, laillistus, legalisointi, legitimaatiodespenalización, legalización - laillistus, legitimaatio - oikeudenkäynti - Scopesin oikeudenkäynti - revisio - juridinen tarkastelu - vetoomus - joutuminen syytetyksi kahdesti samasta rikoksesta - rikosasia, rikosasiain oikeudenkäyntimenettely, syyte, syyttäjäpuoli, syyttäminen, syytteeseenpanoacusación, juicio, proceso, proceso, juicio - ennakkotapausjuicio que hace jurisprudencia - anomus, kieltäminen, kiistäminen, perustelu, puolustus, torjuminen, vastaus, vastaväite, vastinealegato, declaración, defensa, denegación, guardia - rikokseen yllyttäminen - tuloksettomaksi jäänyt oikeudenkäyntijuicio nulo - uudelleenkäsittelyrevista - oikeuskäsittelyaudiencia, audiencia pública, sesión, sesión del tribunal, vista - hallinnollinen kuuleminen - oikeustoimikelpoisuuden ratkaiseva oikeuskäsittely - puolueeton oikeudenkäynti - quo warranto - avioero, erodivorcio - asumusero, ero, laillinen eroseparación - kelpaamattomaksi julistaminen, menetetyksi julistaminencensura, reprobación, vituperio - huumesota - kumoaminen, mitätöinti, pätemättömäksi tekeminen, peruuttaminenanulación, disolución, invalidación - avioliiton purkaminen - amnestia, anteeksianto, armahdus, rangaistuksen anteeksianto, yleinen armahdusamnistía, indulto, perdón - asiakirjan hävittäminen, asiakirjan muuttaminen - tuhlaaminen - ehdonalainen, ehdonalainen vapaus - ehdollinen tuomio, ehdollinen vankeusrangaistus, ehdonalainen, koeaikalibertad condicional - armonaika, hengähdystauko, peruutusindulto, suspensión de pena - aita, aitaus, kaide, puomibanquillo - oikeussalisala, sala de justicia, tribunal - oikeustalopalacio de justicia - syytetyn aitaus, syytetyn aitio, syytetyn penkki - asuinrakennus tontteineen - lain varjolla - voimassaolo - tartunta - patronaattioikeus - ihmisoikeusderechos humanos - rasiteoikeus - erioikeus - oikeisto, oikeutus, tukioikeusderecho, habilitación, titularidad - kansalaisoikeudet, kansalaisoikeusderechos civiles, derechos humanos, libertades civiles - kansalaisvapaus - habeas corpushábeas - uskonnonvapaus, uskonvapauslibertad de culto, libertad de cultos, libertad de religión, libertad de religiosa - ilmaisun vapaus, puhevapaus, sananvapausliberdad de expresión, liberdad de palabra, libertad de expresión, libertad de palabra - lehdistönvapaus, painovapauslibertad de imprenta - kokoontumisvapaus - aseenkanto-oikeus - oikeus olla turvassa etsinnöiltä ja takavarikoinneilta - oikeus oikeusturvaan - oikeus kieltäytyä todistamasta itseään vastaan - oikeus olla joutumatta syytetyksi kahdesti samasta rikoksesta - right to speedy and public trial by jury - oikeus asianajajaan - oikeus kohdata syyttäjänsä - vapaus julman tai epätavallisen rangaistuksen langettamisesta - vapaus orjuudesta ja pakollisesta palvelussuhteesta - yhtäläinen oikeussuoja - äänestys, äänioikeus, äänivalta, vaalioikeusderecho de sufragio, derecho de voto, sufragio, voto - vapaus syrjinnästä - mahdollisuuksien tasa-arvo, tasa-arvo - pakkolunastusoikeus - äänioikeuden myöntäminen, äänioikeus, oikeus - patenttioikeus - right of election - right of entry - right of re-entry - right of offset - yksityisyysoikeus - nautinta - käyttö- ja tuotto-oikeus, käyttöoikeus, nautintaoikeususufructo - tapaamisoikeus - oikeudellinen valta, toimivalta, tuomiovaltajurisdicción - kohtu - olettamus - periaatteiden selvitys, perusteet, toimintaperiaatefundamento, lógica, motivo, principio, razón - tahallisuus - tahallisuus - lieventävä asianhaara - riittävät perusteet - häiriö - oikeusjärjestelmäsistema legal - takuu, takuumaksu, takuutfianza - valamieslaitos - patenttijärjestelmä - verotusjärjestelmäfiscalidad, régimen tributario, sistema de contribuciones - äänestysjärjestelmä, vaalitapasistema electoral - oikeusperiaate - ius sanguinis, syntyperäperiaate - ius soli, syntymämaaperiaate - aiemmuusperiaate - taannehtivuus - yhteenveto - virallinen asiakirjaacta, acto jurídico, certificado, documento, documento judicial, documento oficial, escritura, instrumento, partida - johdannainen, johdannaisinstrumentti - kauppapaperi - juttuluettelo, tuomioluettelo - passipasaporte - laivakirja, laivan paperitdocumentación del barco - lastiluettelo, luettelo, matkustajaluettelo, rahtikirja, rahtiluettelomanifiesto - jäljennös, kaksoiskappale, kopio, rinnakkaiskappalecalco, copia, duplicado, transcripción - yhteispäätösresolución común - velkasitoumusobligación - valtakirja, valtuutusmandato, poder, procuración - hallintoasiakirja - testamentti - asetus, asiakirja, laki, säädösacta, ley - laki, sääntöderecho, ley - huumeidenvastainen laki - järjestäytyneen rikollisuuden vastainen laki, järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskeva laki - antitrust-lainsäädäntö, antitrust-laki, kartellilaki, kilpailulainsäädäntö - vanhentumissääntö - perustuslaki, säädöksetconstitución - Yhdysvaltojen perustuslaki - julkisoikeusderecho público - lainsäädäntö, säädännäisoikeusderecho escrito, legislación - valtalait - työturvallisuuslaki - senaatin advice and consent -veto-oikeus - asetuskokoelma, lakikirjacódigo de leyes - lakialoite, lakiehdotus, lakiesitysproyecto de ley - määräraha-aloite - maanpetostuomio - lakiesitys - maatilalaki - kauppasopimus - blue law - blue sky law - painovapautta rajoittava laki - riistalaki - maatilalaki - köyhäinhoitolaki - Riot Act - rikoslaki, rikosoikeusderecho criminal, derecho penal - oikeuden määräys, tuomioistuimen määräysmandato judicial - asetus, edikti, julistus, käsky, määräys, määritys, päätös, säädös, tuomioauto, decreto, edicto, ordenanza, sentencia - suostumusratkaisu - ulkonaliikkumiskieltocubrefuego, toque de queda - asumuseropäätösorden preliminar de divorcio - varojen pakkosiirto - asumusero, virallinen ero - kieltolaki - lykkäys - lykkäysaplazamiento, demora, dilación, fecha límite, plazo, prórroga, tardanza, término - kielto, kieltomääräys, kieltotuomioentredicho - velvoite - kieltotuomio - väliaikainen kieltomääräys - kirjelmä, oikeudenkäyntikirjelmä - oikeuden ystävän muistio - testamentti, viimeinen tahtotestamento - testamentin vahvistus, vahvistettu testamenttilegalización - lisätestamentti, testamentinliitecodicilo - hoitotestamentti - hallintatodistusacción - assignaatio, cessio, luovutus, luovutustoimi, määrääminen, maksuosoitus, oikeussiirto, osoitus, siirtäminen, siirto, siirtotoimi - kauppakirja - yksipuolinen luovutuskirja - läänityskirja - kiinnitysasiakirja - kauppakirja, omistustodistuscontrato de compraventa, escritura de compraventa, escritura de propiedad - asiakirja - kauppakirja, luovutuskirja - siirtoasiakirja - asiakirjatarchivos, documentos - oikeutus, valtuudetmandato, orden judicial - etsintälupa, kotietsintälupaorden de registro - pidätysmääräys - kuolemantuomiosentencia de muerte - määräys, määräyskirje - lykkäys - rangaistuksen muuntamismääräys - ajokortti, lisenssi, lupa, lupakirjaautorización, concesión, franquicia, licencia, pase, permiso - erioikeuskirja, valtakirjapatente - lausunto, päätös, ratkaisu, tuomioperusteetconcepto, criterio, dictamen, enjuiciamiento, juicio, opinión, sentencia, sentir - samansuuntainen mielipide - eriävä mielipide - enemmistön mielipide - armahdus, yleinen armahdusamnistía, indulto - vapautusdescargo, finiquito, recibo - haaste, oikeuden määräyscitación, mandato, mandato judicial, orden, orden judicial - käräjä- - certiorari-määräys - täytäntöönpano, täytäntöönpanomääräysejecutoria, ejecutorio - laillistaminen - habeas corpus, habeas corpus -lakihábeas - venire facias - määräys - takavarikko, takavarikkoon ottaminen, takavarikkoonotto, takavarikkoonpano, takavarikkotoimenpide, takavarikoiminen, takavarikointi, ulosmittaus, ulosotto - ulosottomääräys - scire facias - takavarikkomääräys - takavarikointimääräys - vaalimääräys - määräys - kieltomääräys - oikeusmääräys - lupa, mandaatti, valtakirja, valtuutusautorización, encargo, mandato, orden, poder - haastecitación, llamamiento - haaste, kutsu, subpoena ad testificandum, todistajan haastecédula de citación, cédula de emplazamiento, citación, comparendo, emplazamiento - subpoena duces tecum - suukapulamääräys - palkanpidätys - kielto - haastecitación - haaste - sakkolappuatestado - syytelista - lausuntoalegato, defensa, ruego, súplica - positiivinen puolustus - vaihtoehtoinen asianajo, vaihtoehtoinen puolustaminen - vastaus - välttelevä vastaus - puolustus, vastausdisculpa, pretexto - vastaväite - lykkäävä väite - kunnianloukkaus - puutteellinen vastaaminen - väite - vastaväite - tieteellisen kokeen toistaminen - vastaus - erityinen puolustuspuhe - kantajan vastaus, kvintupliikki - kantajan vastaus, tripliikki - syytettä koskeva sopimus - asetus, lainsäätäminen, lakiestatuto - valtuuslaki, valtuutuslaki - säännös - erikoislaki, poikkeuslaki - todistelusääntö - lakikokoelma - rikoslakicódigo penal - Yhdysvaltain laki - rakennusjärjestys, rakennusmääräykset - paloturvallisuussäännökset - hygieniavaatimukset - spesifikaatio - äänetön hyväksyminen, silmien ummistaminen, sormien läpi katsominencomplicidad, connivencia - julkinen herjauslibelo - Bill of Rightsdeclaración de derechos, ley fundamental - ensimmäinen lisäys - viides lisäys - neljästoista lisäys - kahdeksastoista lisäys, kieltolaki - väite - evidenssi, näyttö, osoitus, todiste, todistusaineistoevidencia, indicio, prueba - todistusatestación, atestiguamiento, testificación, testimonio - rikoksen tunnusmerkistöcuerpo del delito - suora todiste, välitön todiste - res gestae - aihetodisteet, indiisitpruebas circunstanciales - vahvistava todistus - toisen käden tietoon perustuva todistus - syyttäjän todisteet - juhlallinen vakuutusdeclaración - valaehtoinen todistus, valalla vahvistettu kirjallinen todistusafidávit, Declaración Jurada - oikeaksi todistus, verifikaatio - todistus - alibi, muualla olo - vastalauseadvertencia de suspensión - väärä vala - dictum, obiter dictum - kirjallinen suostumusacuerdo escrito - oikeudellinen arvio - neuvottelu - suullinen valmistelu - sovintomenettely, sovittelu, välitys - lainaus - valaehtoinen lausuntoafidávit, auténtica, declaración, deposición - ristikuulustelurepregunta - todistajan nimenneen osapuolen suorittama kuulustelu - todistajan kuuleminen - luopuminen - väite, vastaväiteobjeción, reparo - eriävä mielipide, erimielisyysdesacuerdo, disensión, inconformidad - asiakirjojen esittäminen - sopimusehdotcondición, estipulación - syytekohta, väitealegación, demanda, querella - subornation of perjury - kilpailunrajoitussopimus - asianajotoimisto, lakiasiaintoimistoabogacía, bufete - konservatiivinen juutalaisuus - asianajajakunta, lakimieskuntaabogacía, foro - DoJ, oikeusministeriöministerio de Justicia - BJA, Bureau of Justice Assistance - FBI, liittovaltion poliisiF.B.I., policía judicial - liittovaltion vetoomustuomioistuin - tuomiokunta, tuomiopiiri - sotaoikeus - harjoitusoikeus - pikakäräjät - sotatuomioistuintribunal de policía militar - poliisituomioistuinjuzgado de guardia - perintöoikeus - neljännesvuosikäräjätaudiencia trimestral - ylempi oikeusastecorte superior - korkein oikeus, Yhdysvaltain korkein oikeuscorte suprema, Tribunal Supremo - korkein oikeusaudiencia, el Tribunal Supremo, tribunal supremo - oikeusistuin - oikeusistuin - juridinen osasto - valamiehistö - suuri valamiehistöjurado de acusación - valamiehistöjurado sin mayoría - pieni valamiehistö - erikoisvalamiehistö - hallinnollinen lainkäyttö, hallintolaki, hallinto-oikeusderecho administrativo - siviilioikeusderecho civil - common law, perinnäistavat, tapaoikeus, tavanomainen oikeusderecho consuetudinario - perustuslaki - merenkulkuoikeus, merilaki, merioikeusderecho marítimo - poikkeustila, sotalaki, sotatilalakiderecho de guerra, ley marcial - kauppaoikeusderecho mercantil, legislación comercial - sotaoikeusderecho militar - lainsäädäntöley estatutaria - arvopaperilaki - verolakiderecho fiscal - asuinpaikka, kotipaikka - epäilty, syytetty, vastaajaacusado, defendido, demandado, procesado, querellado - asiamies, asianajaja, oikeusasianajaja, oikeusavustajaabogado - oikeuden ystävä, tuomioistuimen ystävä, ulkopuolinen asiantuntija - luovutuksensaaja, siirronsaajaapoderado, cesionario - luovuttaja, maksuosoituksen antaja, siirtäjä, valtuuttaja - kruununjuristi, oikeuskanslerifiscal del tribunal supremo, ministro de justicia - asianajajaabogado - presidenttiPresidente del Tribunal Supremo - sopimuspuolicontratista - luovutuskirjoja laativa notaari - asiakascliente - puolustusasianajajaabogado defensor - avioerojuristi - jättäjä - välipuolue - Maija Meikäläinen - Matti Meikäläinen - Yhdysvaltain armeijan lakiosaston kenraali - juristi, lakiasiantuntija, lakimiesjurisconsulto, jurisperito, jurista - rauhantuomarijuez de distrito, juez de paz - lainsäätäjä - asianajaja, asianajaja,, edustaja, juristi, lakimiesabogada, abogado, apoderado, jurista, letrado, notario, picapleitos, procurador, togado - valtuutettu - lainlaatija, lainsäätäjälegislador - pesänhoitaja, selvitysmiesliquidador - asianajaja, asianosainenlitigante - uskottu mies - julkinen notaari, notaarinotario - vakinainen tuomari - omistajaamo, dueño, propietario - asianajosihteeri - asianosainen, osallinen, osapuoliinteresado, parte - asianomistaja, kantajademandante, demandante; querellante., querellante - asianosainen - julkaisijapromulgador - piirisyyttäjä, syyttäjä, syyttäjäasianajaja, virallinen syyttäjä, viskaali, yleinen syyttäjäfiscal, procurador, procuradora - puolustusasianajajaabogado de oficio, abogado de pobres - välimies, välitystuomari - selkäperillinen - Matti Meikäläinen - asianajaja, lakimiesabogado, notario, procurador - perijä - luovuttaja - puolustusasianajaja - tuomari - tutkintotuomari - holhooja, uskottu mies - vaimo - todistaja - oikeaksitodistaja, todistajatestimonio - todistajatestigo - kuolemaan päättyvä omistusoikeus - lahjoitus, luovutus, luovutustoimicesión - perintöherencia - akresenssi - jäämistö, legaatti, perintö, testamentti, testamenttilahjoitusherencia, legado - testamenttaus - perintö - perintökalu - korko, osakkuus, osuus, sijoitusinterés, participación - asianosainenderecho adquirido - korvaus - hyvityssakko, lain mukainen vahingonkorvaus, tavanomainen vahingonkorvaus, vahingonkorvaus - nimellinen vahingonkorvaus - korvaus, vahingonkorvaus - oikeudenkäyntikulut - odotusoikeus - omaisuuden palautuminen valtiolle - takauksen asettaminen, vakuuden asettaminenfianza - asiakirja-aineisto, muistiinpanoarchivos, registro - oikeussuhderelación jurídica - luottamussuhde - pankin ja tallettajan suhde - neuvonantajan ja hänen asiakkaansa luottamuksellinen suhde - edunvalvojan vastuu holhotistaan - johtajan ja sijoittajan välinen luottamussuhde, sijoittajasuhteet - pesänjakajan vastuu - luottamussuhde - yhtiötoveruus - toimitsijamiehen ja velkojan suhde - luottamussuhde - oikeusasema - kansalaisoikeuksien menettäminen - kansalaisuusciudadanía - aviosääty, siviilisäätyestado - avioliitto, aviollinen suhde, aviosääty, liitto, rekisteröity parisuhdecasamiento, connubio, enlace, matrimonio, unión - bigamia, kaksinnaiminenbigamia - rekisteröity parisuhde, siviiliavioliitto - avoliitto - oikeusohjeregla jurídica - laillinen edustajaprocuraduría - diplomaattinen koskemattomuusinmunidad diplomática - vanhentuminenlimitación - elvyttää - luovuttaa, myöntää, valtuuttaa - valvoa - jäävätärecusar - määrittää isyys - antaa ohjeet valamiehistölle - ajaa jonkun asiaa, tunnustaa syyllisyytensä, vastataalegar, declararse, defender, hablar por alguien - tehdä syytettä koskeva sopimus - kuulla uudelleenreexaminar - jäävätä, moittiarecusar - saada vapaaksi - armahtaaabsolver, dispensar, indultar, perdonar - armahtaaamnistiar - lieventääatenuar - tuomita, tuomita syylliseksicondenar, declarar culpable, encontrar culpable - tuomita uudelleen - langettaa tuomio, tuomitacondenar, encontrar, enjuiciar, fallar, juzgar, procesar, sentenciar - valtuuttaa - jäävätä, jäävätä itsensä - jättää, kirjatapresentar - lisätä asiakirja luetteloon - lisätä tapaus luetteloon - osoittaa oikeaksi - todistaa - näyttää, näyttää toteen, olla kunniaksi, olla todisteena, osoittaa, todistaa, vahvistaaacreditar, atestar, atestiguar, certificar, dar fe, declarar, demostrar, manifestar, ser testigo de, testificar, testimoniar - vastataabogar, abogar por, advocar, apelar - tehdä väite - tehdä vastakanne - luovuttaa, siirtäätransferir, traspasar - jättää, luovuttaadevolver, entregar, presentar, rendir - suosia - valvoa - maksaa takuu, maksaa takuutpagar fianza - panna linnaan, panna muurien sisään, panna telkien taakse, panna vankilaan, sulkea vankilaan, vangitaaprisionar, encarcelar, incarcerar, meter bajo siete llaves - velvoittaaobligar legalmente - loukata - esiintyminen, esiintyminen asianajajana, saapuminen, saapuminen käsittelyyn, saapuminen oikeuteencomparecencia - antaa tuomio, määrätä - nolata - tapaturmatappoencontronazo - tarpeeton käräjöinti - champerty - delikti, rikkomus - jarrupuhe, jarrutus, jarrutuskeskustelu, jarrutuspuheintervención parlamentaria hecha para impedir que una moción se vote, obstruccionista - poissulkeminen - tuomarikunta, tuomarit, tuomioistuin - DBA, Doing Business As, näennäinen nimi, peitenimi, salanimi - yhdeksästoista lisäys - kanteen peruste - todistus - lahjoittaja - hyvitys[Domaine]

derecho (n.m.) • juridiikka (n.) • jurisprudencia (n.f.) • laki (n.) • legislación (n.f.) • ley (n.)

-

 


   Publicidade ▼