» 

dicionario analógico

правителствено ведомство, правителствено учреждение - legislativo, legislatura, Poder Legislativoзаконодателен, законодателен орган, законодатели, законодателна власт, законодателно тяло - executivo, Poder Executivoизпълнителна власт - съдебни органи, съдии, съдийство - departamento, divisãoотдел, подразделение - administração, burocraciaчиновническо съсловие[membre]

ancien regime (en) - corte, Cortes - Downing Street (en) - impérioимперия - федерално правителство, федерално управление - government-in-exile (en) - Governo localместни власти, местно управление - palácioдворец - papadoпапство, понтификат - Estado fantoche, Estado-fantoche - governoдържава, държавни власти, правителство - щатски власти - authoritarian regime, authoritarian state (en) - bureaucracy (en) - military government, stratocracy (en) - totalitarian state, totalitation regime (en)[Spéc.]

administrativoадминистративен, изпълнителен, управителен[Rel.Pr.]

administrativamente[Adv.]

estar no poder, gerir, governar, reger, reinarна власт съм, ръководя, управлявам[Dérivé]

administração, organizaçãoадминистрация, ръководство, управа, управление - Poder Judicial, Poder Judiciário, sistema judicialправосъдна система, съдебна система[Desc]

autoridades (n.) • governo (n.m.) • власти (n.) • правителство (n.) • режим (n.) • управление (n.)

-