» 

dicionario analógico

touring company (en) - sucursal (pt) - NGO, nongovernmental organization (en) - Tammany Hall (pt) - fiefdom (en) - line of defence, line of defense (en) - line organisation, line organization (en) - foreining, klubb, lag, sameining, samling, samskipnad - inngangsparti - quango, quasi-NGO (en) - bygg, etablissement, institusjon, institutt, virksomhet - companhia, empreendimento, empresa, empresas, negócios (pt) - guarda (pt) - establishment (en) - fire brigade, fire company (en) - teatergruppe, trupp - eining - Corpo da Paz, Corpo de Paz (pt) - personale, personell - fagforbund, fagforeining, fagforening - group, musical group, musical organisation, musical organization (en) - parti - clientelismo (pt) - machine (en) - professional organisation, professional organization, trade association, trade organization (en) - forbund, koalisjon - forbund, føderasjon, samband - hierarki - delegasjon, deputasjon, misjon, sendeferd, utsendinger - Girl Scouts (en) - blue (en) - gray, grey (en) - host (en) - pool (en) - Pionirska organizacija (sr) - Omladinska organizacija (sr) - komité, nemnd, utvalg - gruppe misjonærer - Adocracia (pt) - burocracia (pt) - Ordem de Orange (pt)[Spéc.]

beslutningsdyktig forsamling - medlemmer, medlemstall[membre]

arrangere, organisere, smøre sammen - organizar, sindicalizar-se (pt) - danne[Dérivé]

forening (n.) • organisasjon (n.) • organisering (n.) • system (n.)

-