» 

dicionario analógico

touring company (en) - sucursal (pt) - NGO, nongovernmental organization (en) - Tammany Hall (pt) - fiefdom (en) - linie, verdedigingslinie - lijnorganisatie - belangenorganisatie, belangenvereniging, instelling, sportbond, verenigingasociación - polity (en) - quango, quasi-NGO (en) - bourgeoisie, etablissement, inrichting, instelling, institutie, instituut, vestiging, zaakcentro, establecimiento, institución, instituto - bedrijf, ondernemingempresa - defensie, verdediging, verdedigingsmiddelguardia - establishment (en) - fire brigade, fire company (en) - gezelschap, troep, variétégezelschapcompañía, grupo - eenheid, unit, zelfstandigheidunidad - ontwikkelingshulp, ontwikkelingswerkCuerpo de Paz - personeel, personeelsafdeling, personeelszakendotación, efectivo, personal, plantilla - bond, syndicaat, vakbeweging, vakbond, vakcentrale, vakfederatie, vakorganisatie, vakverbond, vakvereniging, werknemersorganisatiemovimiento sindicalista, sindicalismo, sindicato, sindicato obrero - muziekgezelschap, muziekgroepgrupo, grupo musical - partij, politieke partij, staatspartijpartido, partido estatal, partido político - clientelismo (pt) - machine (en) - bedrijfsverenigingasociación profesional - coalitie, groepering, volkenbondagrupación, coalición - bond, federatiefederación - pikordejerarquía - afvaardiging, delegatie, deputatie, gezantschap, legatie, missie, schuldoverdracht, vertegenwoordigingcomisión, delegación, diputación, encomienda, misión - Girl Scouts (en) - azul - grauwschimmelgris - host (en) - pool (en) - Pionirska organizacija (sr) - Omladinska organizacija (sr) - comité - missie, zendingspostmisión - Adocracia (pt) - burocracia (pt) - Ordem de Orange (pt)[Spéc.]

quorumquórum - ledenaantal, ledental, lidmaatschapafiliación[membre]

op touw zetten, organiserenarreglar, idear, organizar, preparar - organiserenagremiar, agremiarse, sindicarse - organiseren[Dérivé]

lichaam (n. neu.) • organisatie (n.f.) • organización (n.f.) • organizatie (n.f.) • structuur (n.)

-