» 

dicionario analógico

strijd; veldslag; gevecht; bestrijding; aanvaring; botsing; collisie; conflict; conflictsituatie; confrontatie; kamp; treffen; actie; worsteling; handgemeen; kloppartij; knokpartij; vechtpartij; opstootje; stoeipartij; schermutseling; konfliktcombate; batalha; ação; luta por; contratação; compromisso; conflito; disputa; briga amigável; briga; luta[Classe]

(tegengestelde; tegenovergestelde; tegendeel; tegenpool), (aanranding)(oposição), (contrário; oposto), (ataque; agressão; assalto)[Caract.]

afkeer, aversie, degoût, degôut, tegenzin, weerstand, weerzinantipatia, aversão - haat, haatgevoel, haatgevoelens, vijandschapabominação, aversão, hostilidade, ódio, repulsa, ressentimento[Hyper.]

antagonizar, inimizar - antagonist, antagoniste, opponent, opponente, opposant, opposante, tegenpartij, tegenspeelster, tegenspeler, tegenstander, tegenstandster, tegenstemmer, tegenstreefster, tegenstrever, vijand, vijandin, wederpartijadversária, adversário, antagonista, inimigo, oponente, opositor - antagonistic (en)[Dérivé]

 


   Publicidade ▼