Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

adoração - ความรักต่อเพื่อนมนุษย์, ความรักเพื่อนมนุษย์, ความรักเพื่อนร่วมชะตากรรม, ความรักเพื่อนร่วมโลก - ความพิศวาส, พิศวาสardor, paixão - amorousness, enamoredness (en) - ความรักแบบวัยรุ่น, ความหลงรัก, ป็อปปี้เลิฟamor pueril, paixão - การใส่ใจ, ความเลื่อมใสศรัทธาdedicação - benevolência, bondade - ความรักสุดหัวใจ - ความรู้สึกรักafeição - ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, ความภักดีlealdade - ความชอบ, ความรัก, ความรักใคร่afecção, afeição, Afetividade, afeto, amor, apego, carinho, impressão moral - ความรัก, รู้สึกผูกพันafeição - ความรักของพระเจ้า - ความรักที่มีต่อลูก, ความรักบุตรธิดา, ความรักลูก[Spéc.]

ชอบ, ໍชอบamar - รักamar, estar amando, estar apaixonado - ชอบ, รัก, สนุก, เพลิดเพลินcultuar, desfrutar, encantar, gostar muito, gozar[Dérivé]

ความชิงชัง, ความรังเกียจ, ความเกลียด, ความเกลียดชัง, ความไม่ชอบaversão, objecto de ódio, Odio, ódio[Ant.]

afeição (n.) • amor (n.) • ความรัก (n.)

-

 


   Publicidade ▼