Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

vuruşbadalada, batida - beat (en) - bip sesi, çağrı cihazıalarme, apito, assobio, Beep - çan sesi, zilcampainha - uğultu, vızıltımurmúrio - 'çıt' sesi, 'klik', tıkırtı. çıtırtıestalo - cırcır, cıvıltı, ötme, ötüş, vızıltıgorjeio, pio - cıvıldamagorjeio - hep birlikte bağırma/söylemecoro - click-clack (en) - hayvan sesibrado, grito - damlama sesiensopado, pingo - drum (en) - ayak sesipasso - gurultu - çağlama, lıklık, su sesi, şırıltıarrulho, gorgolejo - cıngırtı, şıngırtıtinido - eleştiri, tekleme, tıklatma, vurmabatidas - mırıldanma, mırıltımurmúrio - gürültü, sesbarulho, ruído - gümbürtürufo - pıtırtı, tıpırtıbatida - patter (en) - çanlar melodisi, çan sesleri, gümbürtü, gürleme, gürültübarulho, repique, trovão - tınlama sesitinido - plunk (en) - plop sesiestoiro, Popping - mırıltıronrom - ördek sesigrasnido - colcheia - çan sesi, zil sesianilhagem - davul sesi, trampet sesirataplã, rufar do tambor - sigh (en) - çığlık, gayda sesigrito agudo, guincho - song (en) - kötü çalma, kulak tırmalayan ses, tıngırtı - susurration, susurrus (en) - hışırdamachicotada - dağılma, hafifçe vurma, tıklatma, vida dişi çekmetapping - throbbing (en) - gümbürtü, pat diye düşme sesi, yumruk darbesi/sesibaque, pancada - püskül, saçak - thunk (en) - tik-tak sesi, tıkırtıtiquetaque - çıngırtı, şıngırtıtinido - boru/korna sesi, kaz sesi, klakson sesi, korna sesiapitadela, buzinada, ruido - tootle (en) - çiğneme, ezme sesiatropelo - tınlama sesizunido - vibrato - voice (en) - whack (en) - vınlama, vızıldamazumbido - ıslıkapito, assobio - whiz (en) - zing (en) - zizz (en) - bong (en) - clip-clop, clippety-clop, clop, clopping, clumping, clunking (en) - ding (en) - vroom (en)[Spéc.]

ressoar, soar - bağırmak, ses çıkarmakbater, fazer, ressoar, soar - sesle işaret vermektocar - çalmaktocar[Dérivé]

çıt sesi (n.) • pio (n.) • ruído (n.) • som (n.)

-

 


   Publicidade ▼