Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

acompanhamentoการเกิดพร้อมกัน - ถล่มทลาย - experiênciaประสบการณ์, ประสบการณ์ชีวิต, ประสบประการณ์ - problema - bom tratamento, regaloภัยคุกคาม, อาหารที่น่ารับประทาน - maravilha, milagre, Milagresความมหัศจรรย์, ปาฏิหาริย์ - espanto, maravilha, milagre, prodígioสิ่งที่น่าพิศวง, สิ่งประหลาด, สิ่งมหัศจรรย์ - เรื่อง - episódioตอน, เอพิโซด - acontecimento, contingência, evento, eventualidadeความบังเอิญ, สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้, เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ่น, เหตุบังเอิญ - começo, início, princípioการเปิดฉาก, การเริ่มต้น - chegada, conclusão, resultadoช่วงปิดท้าย, ตอนจบ, บทสรุป, เหตุการณ์ตอนจบ - semelfativo, uma única vezสิ่งที่ตั้งใจทำเป็นพิเศษ, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลา - alteração, modificação, mudança, variaçãoการเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, ความผันแปร, วันหยุด - ความผิดพลาด, คอมพิวเตอร์เออเรอร์, เออเรอร์ - acaso, acidente, azar, coincidênciaเหตุบังเอิญ - fogo, incêndioอัคคีภัย, เพลิง, เพลิงไหม้, เหตุอัคคีภัย, เหตุเพลิงไหม้, ไฟ, ไฟไหม้ - evento, incidenteเหตุการณ์ - discharge (en) - caso, exemplo, ocasião, ocorrênciaกรณี, กรณีศึกษา, ตัวอย่าง, เคส - movimentoการขยับ, การเคลื่อนที่ - falta, fracasso, reprovaçãoความล้มเหลว - vitóriaความสำเร็จ, ซัคเซส - สิ่งที่ปรากฏ - destino, perdiçãoชะตากรรม, โชคชะตา - desaparecimento - contacto, contato, toqueการสัมผัส - การแข่งขันสิ้นสุด, การแข่งขันเสร็จสิ้น - pausaการขัดจังหวะ - pio, ruído, somเสียง, เสียงร้องแหลมสั้น ๆ - uniãoสหภาพ - acidente, Acidentesเหตุการณ์ที่เป็นข่าว - flash (en) - convergência - ocasiãoฤกษ์ - explosãoการระเบิด, การเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและทันทีทันใด - deflagração, epidemia, erupção, Surtoการระบาด, การลุกลาม, การเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและทันทีทันใด - atraso, revésการถอยกลับ, การถูกตีกลับ, การทำให้ชะงัก - caído do céu, dádiva, dádiva dos ceus, puro acasoการโชคดีโดยบังเอิญ, นาทีทอง, ปาฏิหาริย์, ลูกฟลุ้ก, ลูกส้มหล่น, สิ่งดีๆ ที่ได้มาที่คาดไม่ถึง, สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาโดยไม่ได้คาดหวัง, สิ่งประเสริฐซึ่งพระเจ้าประทานให้, เงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝัน, โอกาสทอง - การยุบ, การล้มละลาย - supervention (en) - การสูญสิ้น - fiascoการพังทลาย[Spéc.]

acontecer, ocorrer, possuirเกิดขึ้น[Dérivé]

evento (n.) • ocorrência (n.) • ปรากฏการณ์ (n.) • เหตุการณ์ (n.) • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (n.) • เหตุเกิด (n.)

-

 


   Publicidade ▼