Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

การแฝงนัย, ถ้อยคำเย้ยหยัน, ถ้อยคำแดกดันironia - อติพจน์hipérbole - kenning - คำอุปมา, อุปลักษณ์Metafora, Metáfora, Metáforas - นามนัยMetonimia, Metonímia - ปฏิพจน์oximoro, Oxímoro - บุคลาธิษฐานpersonificação, prosopopeia - การเปรียบเทียบ, อุปมา, อุปมาอุปไมยcomparação, símile - สัมพจนัยSinedoque, Sinédoque - โวหารเล่นคำหลากความzeugma - การเปรียบเทียบอย่างพิศดาร, ความนึกเปรียบเทียบ[Spéc.]

สถานการณ์ที่ไม่มีทางออกsem saída - ของกล้วยๆ, เรื่องง่ายๆ - สิ่งที่เป็นที่ยอดนิยม, เพลงหรือการแสดงที่ประสบความสำเร็จสูงêxito - sleeper (en) - การประสบความสำเร็จ - housecleaning (en) - goldbrick (en) - lens (en) - ผลกระทบต่อเนื่อง, ผลกระทบแบบโดมิโนefeito dominó - ด้านกลับ - period (en) - หน้าร้อนverão - รุ่งอรุณ - วาระสุดท้ายfim/entardecer, noite, tarde - dia chuvoso, dia de azar, tempo de privações[Domaine]

figura de estilo  • figura linguagem (n.) • metáfora (n.) • การใช้คำพูดที่ผิดแผกจากภาษาโดยตรง  • ภาพพจน์ (n.)

-

 


   Publicidade ▼