Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

summary, sum-upreferat, sammandrag, sammanfattning, utdrag - plea, pleadingbön, plädering, yrkande - amendment - thingsak - true statement, truthsanning - description, verbal descriptionbeskrivning - declarationdeklaration, förklaring, tillkännagivande - announcement, annunciation, declaration, proclamationkungörande - Bill of Rights - formula - mathematical statement - bid, biddingbudgivning - remark, word - account, explanationförklaring - explanandum, explicandum - explanans - value statement - representationgensaga, invändning, protest - answer, computation, key, resolution, result, solution, solventlösande, lösning, resultat, svar - answer, reply, responsegensvar, svar - announcement, promulgation - forecasting, foretelling, prediction, prognostication - proposition, termsats - quotation - falsehood, falsity, fib, lie, tale, untruthlögn, osanning - understatementunderskattning - condition, qualification, reservation - cautious statement - comment, commentary - comment, input, observation, remarkanmärkning, kommentar, yttrande - rhetorical question - misstatement - restatement - accord, agreement, understand, understandingavtal, överenskommelse, samförstånd, samtycke - condition, term, termspriser - cost estimate, estimate, estimated cost, estimated costs, estimate of costs, estimate of the cost, estimate of the costs, estimation, quotationanbud, offert, prisuppgift - chemical formula, formulaformel - representation - declaration - assurance - recital - negation - name and shame[Spéc.]

say, state, tellavgöra, be, läsa, säga, uppskatta[Dérivé]

offentligt uttalande (n.) • public statement (n.) • statement (n.)

-

 


   Publicidade ▼