Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

ความสามารถในการปรับตัว, ความสามารถในการปรับตัวได้adaptabilidade[Propriété~]

ปรับตัว, สามารถจัดการกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้adaptar-se, adequar-se, ajustar-se, controlar a situação - ดัดแปลง, ทำให้กลมกลืน, ทำให้เหมาะ, ปรับadaptar, adequar, ajustar[Dérivé]

ปรับได้ajustável, regulável - all-mains (en) - ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้conversível - แผนการflexível - filmable (en) - variável - อเนกประสงค์[Similaire]

inadaptável[Ant.]

ajustável (adj.) • maleável (adj.) • ที่ปรับตัวได้ (adj.)

-

 


   Publicidade ▼