Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

abecedarius (en) - Alcaic, Alcaic verse (en) - นิทานขับลำ, นิทานพื้นบ้านคำกลอน, ลำนำนิทานbalada, Baladas - บทร้อยกรองบาลาดbalada, xácara - กลอนเปล่าVerso branco - บทกลอนแห่งความเสียใจ, เพลงกำสรด, เพลงไว้อาลัย, โศลกelegia, lamentação, lamento - มหากาพย์, โคลงเล่าเรื่องepopeia - กลอนเปล่า, ร้อยกรองไร้สัมผัสVerso livre - บทกวีไฮกุ, ไฮกุHaicai, Haikai, Hai kai, Haïku - บทกวีที่บรรยายความรู้สึกของผู้แต่ง, โคลงlírico - บทร้อยกรองรงโดmedalhão, rondó - โคลง 14 บรรทัดซึ่งมีรูปแบบการสัมผัสตายตัว, โคลงซอนเนตsoneto - บทกวีทังกะ - บทสามบาทสัมผัส, เทอร์ซารีมา - บทกวี, โคลงกลอนpoema, rima, verso - บรรทัดหนึ่งในบทกลอนverso - doină (ro) - mevlid, mevlit (tr) - rubai (tr)[Spéc.]

line of poetry, line of verse (en) - บทสำคัญ - ร้อยกรองverso - สแตนซาestrofe - ฉันทลักษณ์prosódia - คำสัมผัส, สัมผัสrima[Desc]

poema (n.m.) • poesia (n.f.) • บทกวี (n.) • โคลงกลอน (n.)

-

 


   Publicidade ▼