» 

dicionario analógico

Judaísmo Ortodoxoortodoksijuutalaisuus - konservatiivinen juutalaisuus - reformijuutalaisuus[Spéc.]

judaic (en)[Rel.App.]

juutalaiskristillinen - ortodoksijuutalainen, ortodoksinen - juutalainen[Dérivé]

košer, puhdas - ei-kosher-, epäpuhdas - mitzvámitzvah - alija - mikva - Seder de Pessach, Sêder de Pessachjuhlapäivällinen, Seder - Arca da Aliançaliiton arkki, liitonarkku - kaikkein pyhin, sanctum sanctorum - Chanukiá, menorámenora - menorah - rukousliina, tallit, tallith - sinagoga, templo, Templossynagoga, tabernaakkeli, temppeli - tabernáculoilmestysmaja, tabernaakkeli, todistuksen maja - CabalaCabala, Cabbala, Cabbalah, Kabala, Kabbala, Kabbalah, Qabbala, Qabbalah - Cabalism, Kabbalism - mitzvah - Megillah - Pentateuco, Tora, Torá, Torahtoora - Talmud-kirjallisuus - alijah - amuleto, farisaísmo, talismã, tefilinfylakteerio, raamatunlausekotelo, tefilim, tefillin - HalelHallel - bar mitsvabar mitsva - bat mitsva - blintz, blintze - chale-leipä, challah-leipä - juutalainen ruisleipä - kishke, täytetty derma - dibbuk, dybbuk - kabbalisti - Golem - sabbataari, sabbatisti, sapattilainen - Calendário Judaicoheprealainen kalenteri, juutalainen kalenteri - Rosh Hashana, Rosh Hashanájuutalainen uusivuosi, Roš hašana - Rosh ChodeshRoš hodeš, Roš ḥodeš - Yom Kipurjom kippur, syntien sovituksen päivä - Páscoa, Páscoa judaica, Pessachhappamattoman leivän juhla, pääsiäinen, pesah - PurimPurim - lehtimajajuhla, sukkot - Shavuot, Shavuóthelluntai, Šavuot, viikkojen juhla - Simchat ToráSimhat Tora, Tooran ilojuhla - Tisha BeAv, Tishá BeAv, Tishá Be AvAv-kuukauden paasto, Av-kuukauden yhdeksäs päivä, Tisha b'Ab, Tisha b'Av, Tishah b'Ab, Tishah b'Av - Chanuca, Chanucá, Hanukkahhanukka - Lag b'Omer - šiva - midrashMidraš, Midrash - Gedaljan paasto - Tevet-paasto - Esterin paasto - Esikoisten paasto - Tammuz-paasto[Domaine]

judaísmo (n.m.) • juutalaisuus (n.)

-