» 

dicionario analógico

Linguística computacional, Lingüística computacional - dialect geography, linguistic geography (en) - haifankantenyetimologia, Etimologias - diacronia, Linguística histórica, Lingüística histórica - Neurolinguística, Neurolingüística - pragmática - haihevitenySemântica - haifiteni-mpiara-moninaSociolinguística, Sociolingüística - firafi-teny - descriptive linguistics (en) - synchronic linguistics (en) - prescriptive linguistics (en)[Spéc.]

linguístico, lingüístico - linguista[Dérivé]

analítico - sintético - animate (en) - inanimate (en) - cacuminal - inflected (en) - uninflected (en) - early (en) - Old (en) - middle (en) - tardio - Modern, New (en) - New (en) - cognato - received, standard (en) - aceitável - nonstandard (en) - estragado - inaceitável - suprasegmental (en) - segmental (en) - autosemantic (en) - synsemantic (en) - radical (en) - polyphonic (en) - homophonous (en) - ablativo - aspectual (en) - an'ny tari-bolanapreposicional - vocativo - tom - complementary distribution, complementation (en) - derivado - forma, forma flexionada - fakantenyRadical - participant role, semantic role (en) - fametrahana aorianaposposição - preposition (en) - topicalization (en) - morphophoneme (en) - fonema - alofone, alofonia - linguistic rule, rule (en) - sign (en) - phylum (en) - lohatsingampeolatsakaaférese - linguistic process (en) - Voz verbal - etymologise, etymologize (en) - topicalize (en) - geminate, reduplicate (en) - obscure (en) - reduce (en) - linguistic performance (en) - linguistic competence (en) - feature, feature of speech (en) - famotorana ny fitenyGramatica, Gramática - descriptive grammar (en) - prescriptive grammar (en) - fandrary teny, raritenysintaxe - Sintaxe - gramática gerativa - fonemática, fonêmica, fónica, Fonologia - descritivismo - prescriptivism (en) - linguistic universal, universal (en)[Domaine]

Linguistica (n.) • linguística (n.f.) • Lingüistica (n.) • Lingüística (n.)

-