Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

kieliteknologia, tietokonelingvistiikkaLinguística computacional, Lingüística computacional - kielimaantiede - etymologiaetimologia, Etimologias - diakronia, diakroninen lingvistiikka, historiallinen lingvistiikka, kielihistoriadiacronia, Linguística histórica, Lingüística histórica - neurolingvistiikkaNeurolinguística, Neurolingüística - pragmatiikkapragmática - merkitysoppi, semantiikkaSemântica - sosiolingvistiikkaSociolinguística, Sociolingüística - strukturalismi, strukturalistinen kielitiede - deskriptiivinen kielitiede - synkroninen kielitiede - preskriptiivinen lingvistiikka[Spéc.]

kielitieteellinen, lingvistinenlinguístico, lingüístico - kielimies, kieliniekka , kielitieteilijä , lingvisti, lingvistikko linguista[Dérivé]

analyyttinen, taivuttamatonanalítico - synteettinensintético - elollinen - eloton - kakuminaalinen, retrofleksinencacuminal - taivutettu - tulehtumaton - vanha - muinainen, muinais- - keski- - myöhäis-tardio - moderni, nyky-, uusi - uusi - samaa alkuperää oleva, sukulais-cognato - norminmukainen, vakiintunut - mahdollinen, sopivaaceitável - epästandardi - huono, virheellinenestragado - epätyydyttävä, sopimatoninaceitável - suprasegmentaalinen - jaoteltu - autosemanttinen - myötämerkitsevä, synsemanttinen - juuri-, radikaali-, radikaalinen - polyfoninen - homofoninen - ablatiivinenablativo - aspektuaalinen - prepositio-preposicional - puhuttelusija, vokatiivi, vokatiivi-, vokatiivinenvocativo - tavukorkotom - komplementaarinen distribuutio, täydennysjakauma - derivaatti, johdannainen, johdosderivado - kuvaaja, merkitsijä, muoto, sanamuotoforma, forma flexionada - vartaloRadical - semanttinen rooli - pääsanan perään asettaminen, postpositioposposição - preposition (en) - painotus - morfofoneemi - foneemifonema - allofonialofone, alofonia - kieliopillinen sääntö, sääntö - merkki - kielikunta - afereesiaférese - kielellinen prosessi - pääluokka, verbin pääluokkaVoz verbal - tutkia sanojen etymologiaa - painottaa - geminoitua, kahdentua - redusoida - redusoida - ulosanti - kompetenssi - kielen ominaisuus, ominaisuus - kielenkäyttö, kielioppi, lauseoppi, syntaksiGramatica, Gramática, sintaxe - deskriptiivinen kielioppi - normatiivinen kielioppi, preskriptiivinen kielioppi - lauseoppi, syntaksisintaxe - syntaksiSintaxe - generatiivinen kielioppigramática gerativa - äänioppi, fonemiikka, fonologiafonemática, fonêmica, fónica, Fonologia - deskriptivismidescritivismo - preskriptivismi - kielitieteellinen universaali, universaali[Domaine]

kielentutkimus (n.) • kielitiede (n.) • Linguistica (n.) • linguística (n.f.) • Lingüistica (n.) • Lingüística (n.) • lingvistiikka (n.)

-

 


   Publicidade ▼