Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

Linguística computacional, Lingüística computacionalkieliteknologia, tietokonelingvistiikka - kielimaantiede - etimologia, Etimologiasetymologia - diacronia, Linguística histórica, Lingüística históricadiakronia, diakroninen lingvistiikka, historiallinen lingvistiikka, kielihistoria - Neurolinguística, Neurolingüísticaneurolingvistiikka - pragmáticapragmatiikka - Semânticamerkitysoppi, semantiikka - Sociolinguística, Sociolingüísticasosiolingvistiikka - strukturalismi, strukturalistinen kielitiede - deskriptiivinen kielitiede - synkroninen kielitiede - preskriptiivinen lingvistiikka[Spéc.]

linguístico, lingüísticokielitieteellinen, lingvistinen - linguistakielimies, kieliniekka , kielitieteilijä , lingvisti, lingvistikko [Dérivé]

analíticoanalyyttinen, taivuttamaton - sintéticosynteettinen - elollinen - eloton - cacuminalkakuminaalinen, retrofleksinen - taivutettu - tulehtumaton - vanha - muinainen, muinais- - keski- - tardiomyöhäis- - moderni, nyky-, uusi - uusi - cognatosamaa alkuperää oleva, sukulais- - norminmukainen, vakiintunut - aceitávelmahdollinen, sopiva - epästandardi - estragadohuono, virheellinen - inaceitávelepätyydyttävä, sopimaton - suprasegmentaalinen - jaoteltu - autosemanttinen - myötämerkitsevä, synsemanttinen - juuri-, radikaali-, radikaalinen - polyfoninen - homofoninen - ablativoablatiivinen - aspektuaalinen - preposicionalprepositio- - vocativopuhuttelusija, vokatiivi, vokatiivi-, vokatiivinen - tomtavukorko - komplementaarinen distribuutio, täydennysjakauma - derivadoderivaatti, johdannainen, johdos - forma, forma flexionadakuvaaja, merkitsijä, muoto, sanamuoto - Radicalvartalo - semanttinen rooli - posposiçãopääsanan perään asettaminen, postpositio - preposition (en) - painotus - morfofoneemi - fonemafoneemi - alofone, alofoniaallofoni - kieliopillinen sääntö, sääntö - merkki - kielikunta - aféreseafereesi - kielellinen prosessi - Voz verbalpääluokka, verbin pääluokka - tutkia sanojen etymologiaa - painottaa - geminoitua, kahdentua - redusoida - redusoida - ulosanti - kompetenssi - kielen ominaisuus, ominaisuus - Gramatica, Gramática, sintaxekielenkäyttö, kielioppi, lauseoppi, syntaksi - deskriptiivinen kielioppi - normatiivinen kielioppi, preskriptiivinen kielioppi - sintaxelauseoppi, syntaksi - Sintaxesyntaksi - gramática gerativageneratiivinen kielioppi - fonemática, fonêmica, fónica, Fonologiaäänioppi, fonemiikka, fonologia - descritivismodeskriptivismi - preskriptivismi - kielitieteellinen universaali, universaali[Domaine]

kielentutkimus (n.) • kielitiede (n.) • Linguistica (n.) • linguística (n.f.) • Lingüistica (n.) • Lingüística (n.) • lingvistiikka (n.)

-

 


   Publicidade ▼