Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

hypsografia - paleogeologia - Geofisica, Geofísicageofysiikka, geofyysinen tiede - orografia, orologiavuoristo-oppi - Mineralogiamineralogia - espeleologia, exploração de cavernasluolantutkimus - taloudellinen geologia, talousgeologia - Estratigrafiastratigrafia[Spéc.]

geólogo, Geólogosgeologi[Dérivé]

geológicogeologinen[Rel.App.]

anaklinaalinen - maastoa myötäilevä - anticlinalantiklinaalinen - sinclinalsynkliininen - kerrostunut - kerrostumaton - arqueiroarkaainen - arqueozóicoarkeotsooinen - azóico, nítricoatso-, atsooinen, ei-eläinperäinen, eloton - proterotsooinen - monokliininen - endogeeninen - klastinen - intrusiivinen - purkautunut - muuttunut - nojautuva - batoliittinen - maankuori-, manner-, tektoninen - estruturalgeomorfologinen, morfologinen, rakennegeologinen - pysyvyys - superpositioperiaate - maankuoren liike, tektoninen liike - vaakasuora siirros - movimento orogênico, movimento para cimakohoaminen, kohosiirros, korkea paikka, maankohoaminen, maannousu, maanpinnan kohoaminen, pystysiirros - avalancheliukurata - siirroslinja - jazigojuonne, kerros, kerrostuma - klasti - klastinen kivi - diapiro, Diápirodiapiiri, doomi - Eskerpitkittäisharju, soraharjanne - brecha, falhaaukko, murtuma, rako, siirros, siirtymä - geologinen muodostuma, muodostuma - Vale do RiftIso hautavajoama - hiidenkirnu, suppa - Peneplaníciepeneplaani, puolitasanko - Soleirasill - xenólitoksenoliitti, sulkeuma - geologinen ilmiö - vesijättö - erosãoeroosio, kuluminen, kulutus - liuskeisuus - geologinen prosessi - tuulen aiheuttama maanpinnan kuluminen - saltaatio - superpositio - kivipylväs - shingling - kerrostaa - kerrostua - työntää - Descontinuidade de MohorovicicMoho, Mohorovicicin olkaus - erämaa - Mercallin asteikko - Escala de richter, escala RichterRichter-asteikko, Richterin asteikko - Escala de magnitude de momentomomenttimagnitudi - isostasiaisostasia - perusmassa - perusmassa - ígneoeruptiivinen, magmaattinen - kerrostunut, sedimentaarinen, sedimentti-, vesi-[Domaine]

geologia (n.f.) • geologia (n.)

-

 


   Publicidade ▼