» 

dicionario analógico

entomologiaböcekbilim, entomoloji - Etologiaetoloji, hayvan davranışları bilimi - herpetologiasürüngen bilimi - Ictiologiabalık bilimi - Mamalogia, mamologia, Mastozoologiamemeliler bilim dalı - Ornitologiakuş bilimi - protozoology (en) - palaeozoology, paleozoology (en) - Malacologia - oology (en)[Spéc.]

zoologicamentezoolojik olarak[Adv.]

zoologista, zoólogohayvan bilgini, zoolog[PersonneQuiFait]

zoológicozoolojik[Rel.Pr.]

brachiate (en) - escamosopullu - oynak mafsallı - unjointed (en) - vagile (en) - caudate, caudated (en) - kuyruksuz - pedate (en) - metabólico - ametabolic, ametabolous (en) - colonial - nonsegmental, unsegmented (en) - disjunct (en) - segmentadoparçalı - univalve - bivalve - vertebrada, vertebradoomurgalı - invertebradoomurgasız - vivíparodoğuran, filizlenen - ovíparoyumurtlayarak çoğalan - ovoviviparous (en) - de sangue quentesıcakkanlı - de sangue friosoğukkanlı - alular (en) - ambulacral (en) - anguiforme, anguino - annelid, annelidan (en) - anserine (en) - anuran, batrachian, salientian (en) - araneiforme, cheio de aranhas, próprio de aranhaincecik ve uzun, örümcek gibi, örümcekli - araneidal, araneidan (en) - arthropodal, arthropodan, arthropodous (en) - artiodátilo - avian (en) - caninoköpeğe ait/benzer - carangid (en) - filariid (en) - plastron (en) - manto - venation, venous blood system (en) - naturalistadoğabilimci - Estivação - siphon, syphon (en) - hood (en) - collar (en) - protective coloration, protective colouration (en) - cloaca[Domaine]

hayvan bilimi (n.) • Zoologia (n.) • zooloji (n.)

-