Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

biogeografia, eliömaantiede, luonnonmaantiedebiogeografia - botaniikka, kasvitiedeBotanica, Botânica - kryobiologiaCriobiologia - soluoppi, sytologiacitologia - ekologia, ympäristötiedeciências do ambiente, ecologia - embryologia, sikiöoppiEmbriologia - astrobiologia, eksobiologiaastrobiologia, exobiologia, xenobiologia - metsäalan, metsänhoito, metsänhoitotiede, metsätalous, metsätaloustiede, metsätiedeEngenharia Florestal, silvicultor, Silvicultura - genetiikka, perinnöllisyystiedeGenetica, Genética - mikrobiologiaMicrobiologia - molekyylibiologiaBiologia Molecular - morfologiamorfologia - neurobiologia - paleobiologiaPaleobiologia - fysiologiaFisiologia - radiobiologia - sosiobiologiaSociobiologia - eläintiede, zoologiaZoologia[Spéc.]

biologibióloga, biologista, Biólogo, Biólogos[Dérivé]

biologinenbiológica, biológico[Rel.Pr.]

biologisestibiologicamente[Adv.]

abaksiaalinen, selänpuoleinenabaxial, dorsal - adaksiaalinen, ventraalinen - eteenpäin ja ylöspäin työntyvä - taakse kääntyvä - semiakvaattinensubaquático - vedenalainen, veden alla, vedenlainensubaquático - amfibioottinen, semiakvaattinen - varreton - varrellinenpedunculado - pohjaan kiinnittynyt - horroksessa oleva, horrostilassa oleva, talvihorroksessa oleva, uinuvaadormecido - kalju, paljas, sileä - harmaanvalkea, kuuranvalkea - silkkinen, untuvainen, untuvakarvainenacetinado, aveludado, sedoso, seríceo - nukkainen, nukkapintainenpeludo, piloso - nukkainen - neliosainen - kaksitumainenbinucleado - yksiytiminenmononuclear - kolmitumainen - kanta- - diurnaalinen, päivä-, päiväaikainen, päiväaktiivinen - yö-nocturno - muurahaisvieras- - symbioottinensimbiôntico - ei-parasiittinen, ei-symbioottinen, vapaana elävä - alkeellinen, alkeis-; perus-, rudimentaarinen, surkastunutrudimentar - höyhen-, höyhenkoristeinen, sulka-penífero, plumoso - akefaalinenacéfalo - alppi-alpestre, alpino - samasyntyinen - homologinen, samasyntyinen - heterologinenheterológico - analoginenanálogo - nuokku-, nuokkuva, riippa-, riippu-, riippuvadescaído, inclinado, oscilante, pendente, pendular - laajentunut, pullistunut - in vivo - hedekasvi, koiras-, miespuolinen, uros-macho, varão - emi-, naaras-, nais-, naispuolinenfêmea, feminina - hermafrodiittinen, kaksineuvoinenhermafrodita - epimorfinen - metamorfinen - itsestään selvä, luonnollinen, luonnon-, luonnonmukainen, normaalinatural - ehdoton - fakultatiivinenfacultativo - pysyväduradouro - caducous, shedcaduco - ranneluumainencapitato - jakautumalla lisääntyvä - hilseilevä, lepidootti, rosoinen, suomuinen - erilaistunutdiferenciado - stabiili - labiili - lämpölabiili - suumainen - suuaukoton, suuton - terävään kulmaan taipunut - aktinomorfinen - bilateraalisesti symmetrinen, tsygomorfinen, zygomorfinen - sympatrinen - allopatrinen - paikkasidonnainenterritorial - reviiritön - litteä, sivuilta litistynyt - yhden poikasen kerrallaan synnyttävä - useita poikasia kerrallaan synnyttävä - kaksikammioinen, kaksipesäinen - yhteenkasvanut - yhteenkasvanut - siipi-, siipimäinen, siivekäs, siivenmuotoinenaliforme - basilleihin liittyvä, basilli- - solu-celular - solunulkoinen, solun ulkopuolinenextracelular - solujenvälinen - solunsisäinenintracelular - kenogeneettinen - palingeneettinen - kommensaalinencomensal - suku-genérico - leuankärkeen liittyvä - monotyyppinen - monisorminen, monivarpainen - uurnanmuotoinenurceolado - isomorfinen - monimuotoinen, polymorfinenpolimórfica, polimórfico - tuma-atómico - ydintynytnucleado - ekologinenecológico, ecologista - basofiilinenbasofílico - luokitteleva, systemaattinen, taksonominensistemático, taxonômico - saprobinen - katarobinen - symbioottisesti - solucela, célula - viljelmä, viljelycultura - homogeniahomogeneidade - isomorfia, isomorfismi, samanmuotoisuusisomorfismo - heterologia - valenssivalência - ahtaumacoarctação - sukkularihmasto - meemimem, meme - soluteoriateoria celular - evolutionismi, evoluutioteoria, kehitysoppiteoria da evolução - perinnöllisyysoppi - kybernetiikkaCibernética - taksonomiataxonomia - rappeutuminen - taksonominen ryhmä - lajikevariedade - pääjaksoFilo - alajakso - yläheimo - luokkaclasse, espécies - alaluokkasubclasse - yläluokkasuperclasse - lahko, laji, luokkaclasse, ordem - alalajisubordem - ylälahkosuperordem - heimoclasse, família - yläheimo - muotoluokka - alaheimosubfamília - heimotribo - sukugénero, Gênero - alalaji - monotyyppi - lajinimi - muotosuku - lajiEspécie, espécies, sorte - alalajigênero, subespécie - kanta, muunnos, varianttiEstirpe, variante - lajigénero - tyyppilajiEspécie tipo, Espécie-tipo - pääjakso - mutaatio, mutantti, muunnos, muutosmutação, mutante, mutantes - elollinen ilmiö - itiöiden varistaminen, siementen varistaminendeiscência - monimuotoisuus, pleomorfismiPleomorfismo - polymorfia - dimorfismi - tunnistaminen - elinvoima - akkreetio, kiinni kasvaminen - anisogamia - appositio, kerroskasvu, kerrostus - hajottaminen, lahous, maatuminen, mädätys, mätäneminen, mätänemisprosessiapodrecimento, decomposição, podre, podridão, putrefação - evoluutio, fylogeneesi, kehitys, lajinkehitys, luonnollinen kehitysevolução, evolução das espécies, filogênese, filogenia - aikuistuminen, kasvaminen, kasvu, kehittyminen, kehitys, kypsyminen, ontogeneesi, ontogenia, yksilönkehityscrescimento, ontogénese, ontogenia - intussuspektio - isogamiaisogamia - regeneraatio, uudentuminenregeneração - erikoistuminen, erilaistuminen, eron tekeminendiferenciação, especialização - fylogeneettinen suhde, sukulaisuus - uncus - olkavarsi - nestejännitys - aktivaattori - kasvualusta - kasvattaa, lisääntyäpropagar, reproduzir-se - kasvattaa - poistaa ydin - muuttua - konjugoitua - jatkaa sukuaengendar, engendrar, fazer, gerar, preencher, procriar, produzir - jäljentää, kopioida - estä, estää, rajoittaa - monadi, yksisoluinen eliö - osmoosiosmose - lisääntyminen, suvun jatkaminenreprodução, reprodução (biologia) - edestakaisin liikkuva - yleinen, yleisluonteinen - litistynytamolgado, deprimido[Domaine]

biologia (n.f.) • biologia (n.) • ciências da vida (n.)

-

 


   Publicidade ▼