» 

dicionario analógico

biogeografie - botanica, botanie, botanika, fytologie, plantenleer, plantkunde - Criobiologia (pt) - celleer, cytologie - ecologie, milieubiologie - embryologie - astrobiologia, exobiologia, xenobiologia (pt) - bosbouw, bosbouw-, bosbouwkunde, boswachterij, houtvesterij - erfelijkheidsleer, genetica, genetika - microbiologie, mikrobiologie - Biologia Molecular (pt) - morfologie, vormleer, woordvorming - neurobiology (en) - Paleobiologia (pt) - fysiologie, verrichtingsleer - radiobiology (en) - Sociobiologia (pt) - dierenrijk, dierenwereld, dierkunde, fauna, zoölogie[Spéc.]

biologe, bioloog, menswetenschapper, natuurvorser[Dérivé]

biologisch, biologische[Rel.Pr.]

biologisch[Adv.]

abaxial, dorsal (pt) - adaxial, ventral (en) - antrorse (en) - retrorse (en) - subaquático (pt) - onderzees - amphibiotic, semiaquatic (en) - sessile, stalkless (en) - gesteeld - sessile (en) - dood, verkleumd - glabrous (en) - canescent, hoary (en) - acetinado, aveludado, sedoso, seríceo (pt) - behaard, harig, langharig - tomentose, tomentous (en) - tetramerous (en) - binucleado (pt) - mononuclear (pt) - trinuclear, trinucleate, trinucleated (en) - formative (en) - diurnal (en) - nachtelijk - myrmecophilous (en) - simbiôntico (pt) - free-living, nonparasitic, nonsymbiotic (en) - primitief - veren- - koploos - alpestre, alpino (pt) - homologous (en) - homologic, homological (en) - heterológico (pt) - análogo (pt) - hangend, schommelend - ventricose, ventricous (en) - in vivo (pt) - mannetjes- - vrouwelijk, vrouwtjes{#169} - hermafrodiet - epimorphic (en) - metamorphous (en) - natuurlijk, normaal - onontbeerlijk, verplicht - facultativo (pt) - aanhoudend, volhardend - vergankelijk - capitato (pt) - fissiparous (en) - lepidote, leprose, scabrous, scaly, scurfy (en) - diferenciado (pt) - stabile (en) - labile (en) - thermolabile (en) - stomatous (en) - astomatous, mouthless (en) - geniculate (en) - actinomorphic, actinomorphous (en) - bilaterally symmetrical, zygomorphic, zygomorphous (en) - sympatric (en) - allopatric (en) - territorial (pt) - nonterritorial (en) - compressed, flat (en) - uniparous (en) - multiparous (en) - bilocular, biloculate (en) - adnate (en) - connate (en) - aliforme (pt) - bacillar, bacillary (en) - cellulair - buitencel- - intercellular (en) - intracelular (pt) - cenogenetic (en) - palingenetic (en) - comensal (pt) - generiek, generisch - mental (en) - monotypic (en) - polydactyl, polydactylous (en) - urceolado (pt) - isomorphic, isomorphous (en) - polimórfica, polimórfico (pt) - nucleair - kern- - ecologisch, ekologisch, milieubewust - basofílico (pt) - sistemático, taxonômico (pt) - saprobic (en) - katharobic (en) - symbiotically (en) - cel - kweek - homogeneidade (pt) - isomorfismo (pt) - heterology (en) - valentie, valentiegetal, waardigheid - coarctação (pt) - spindle (en) - mem, meme (pt) - teoria celular (pt) - darwinisme, evolutieleer, evolutietheorie, ontwikkelingsleer, ontwikkelingstheorie - theory of inheritance (en) - cybernetica, stuurkunde - taxonomie - cataplasia (en) - subkingdom (en) - variedade (pt) - stam - subphylum (en) - superphylum (en) - categorie, klas, klasse - subclasse (pt) - superclasse (pt) - orde - subordem (pt) - superordem (pt) - familie, geslacht - superfamily (en) - form family (en) - onderfamilie, subfamilie - stam - genus, geslacht, sekse - subgenus (en) - monotype (en) - type genus (en) - form genus (en) - soort, soortement, species - ondersoort, subspecies - ras - género (pt) - Espécie tipo, Espécie-tipo (pt) - division (en) - mutant, mutante - organic phenomenon (en) - deiscência (pt) - Pleomorfismo (pt) - polymorfie - dimorphism (en) - recognition (en) - levenskracht - accretion (en) - anisogamy (en) - apposition (en) - bederf, decompositie, desintegratie, ontbinding, rot, rotheid, rotting, rottingsproces, schimmeling, verrotting - evolutie, fylogenese - groei, groeiproces, loop, ontologie, ontwikkelingsgang, rijping, rijpingsproces, verloop, wasdom, wordingsleer, zijnsleer - intussusception (en) - isogamie - regeneratie - onderscheiding - affinity, phylogenetic relation (en) - uncus (en) - brachium (en) - turgor (en) - activator (en) - medium (en) - reproduceren, vermenigvuldigen, voortplanten, zich voortplanten - vegetate (en) - enucleate (en) - transform (en) - conjugate (en) - reproduceren, vermenigvuldigen, voortplanten - copy, replicate (en) - inhibit (en) - monad (en) - osmose - voortplanting - versatile (en) - generalised, generalized (en) - inspringen, terugspringen[Domaine]

biologie (n.f.)

-