Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

gedachte; overdenking; nadenken; het nadenkenpensamento; reflexão[Classe]

intelligentie; verstand; hersensinteligência; cabeça[Classe]

notion philosophique (fr)[DomainRegistre]

inhoudobjecto mental[Hyper.]

bedenken, gedenken, herinneren, kennen, onthouden, oppikken, reproduceren, terugdenken aan, terughalen, thuisbrengen, zich herinnerenlembrar, lembrar-se, lembrar-se de, recordar - denken, verwachtenpensar - vindenpensar - aannemen, denken, geloven, imagineren, inbeelden, indenken, menen, nagaan, postuleren, presumeren, stellen, toedenken, verbeelden, vermoeden, veronderstellen, verwachten, vinden, vooropstellen, voorstellen, wanenachar, acreditar, calcular, crer, desconfiar, imaginar, pensar, postular, presumir, supor - menen, vinden, zeggenachar - denkenpensar - denkenpensar - imagineren, inbeelden, indenken, nagaan, verbeelden, voorstellen, zich inbeelden, zich indenken, zich verbeelden, zich voorstellenaventar, encarar, imaginar, pensar - erover nadenkenpensar - ideëelideal[Dérivé]

bevlogenheid, bezieling, inspiratieinspiração - overdenkingcogitação - begrip, concept, conceptie, koncept, opvattingConceito, Conceitos por campo, concepção, idéia - gepreoccupeerdheid, hoofdactiviteit, hoofdbezigheidpreocupação - dwaling, misvatting, onbegrip, wanbegriperro, impressão errada, mal-entendido - bestek, draaiboek, idee, plan, planning, programma, schema, tijdsindeling, voornemenconcepção, ideia, intenção, plano, planos, programa, projecto, projeto, traçado - inbeelding, uitvinding, verdichting, verdichtsel, verzinselficção, invenção, invento - generalidade, generalização - voorstelsugestão - idee, impressie, indrukcrença, ideia, idéia, impressão, marca, noção, opinião, pressentimento - tegenbeweging - theoremateorema - ideia, idéia, noção - bedoeling, essentie, iets zinnigs, inhoud, kern, significatie, zinintenção, sentido, substância - kerngedachte, thema, thematiek - thema, thematiekideia, motivo, tema - droom, droombeeld, ideaal, ideaalbeeld, perfectie, wensdroomideal - idealisation, idealization (en) - basisidee, grondgedachte - kink (en)[Spéc.]

psychomotor (en) - bedenken, gedenken, herinneren, kennen, onthouden, oppikken, reproduceren, terugdenken aan, terughalen, thuisbrengen, zich herinnerenlembrar, lembrar-se, lembrar-se de, recordar - denken, verwachtenpensar - vindenpensar - aannemen, denken, geloven, imagineren, inbeelden, indenken, menen, nagaan, postuleren, presumeren, stellen, toedenken, verbeelden, vermoeden, veronderstellen, verwachten, vinden, vooropstellen, voorstellen, wanenachar, acreditar, calcular, crer, desconfiar, imaginar, pensar, postular, presumir, supor - menen, vinden, zeggenachar - denkenpensar - denkenpensar - imagineren, inbeelden, indenken, nagaan, verbeelden, voorstellen, zich inbeelden, zich indenken, zich verbeelden, zich voorstellenaventar, encarar, imaginar, pensar - erover nadenkenpensar[Dérivé]

conceito (n.) • denkbeeld (n. neu.) • gedachte (n.) • idee (n.) • ideia (n.) • Idéia (n.) • opinião (n.) • pensamento (n.)

-

 


   Publicidade ▼