Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

distantie; afstand; verwijdering; vervreemdingdistância[ClasseHyper.]

verschil; onderscheid; distantie; afstand; verwijdering; vervreemdingdistância[ClasseHyper.]

factotum (en)[Domaine]

SubtractionFn (en)[Domaine]

equal (en)[Domaine]

eigenschap, feature, hoedanigheid, kenmerk, kenteken, propriëteitatributos, qualidade[Hyper.]

ander, andere, anderen, anders, divers, verscheiden, verschillenddiferente, díspar[Propriété~]

differentiate (en) - differentiate (en) - differentiëren, discrimineren, onderscheiden, onderscheid maken, uit elkaar houden, van elkaar onderscheiden, verschillend behandelendiferenciar, discriminar, distinguir, fazer diferença - karakteriseren, kenmerken, kenschetsen, kentekenen, onderscheiden, tekenen, typeren, zich onderscheidendiferenciar - afwijken, afwijken van, ontlopen, schelen, schelen met, uiteenlopen, verschillen, verschillen vanser diferente - anders, ongelijk, ongelijkvormig, verschillenddesigual, diferente - diferente - diferencial[Dérivé]

eenheidsworstsemelhança, similardidade[Ant.]

alteridade - differentieeldiferencial - differentia, logical difference (en) - diferença - discrepantiediscordância, discrepância - ongelijkheid, ongelijkvormigheiddiferença - change, variety (en) - oneffenheid, ongelijke kwaliteit, ongelijkheid, overmachtdesigualdade[Spéc.]

differential (en)[Rel.]

differentiate (en) - differentiate (en) - differentiëren, discrimineren, onderscheiden, onderscheid maken, uit elkaar houden, van elkaar onderscheiden, verschillend behandelendiferenciar, discriminar, distinguir, fazer diferença - karakteriseren, kenmerken, kenschetsen, kentekenen, onderscheiden, tekenen, typeren, zich onderscheidendiferenciar - afwijken, afwijken van, ontlopen, schelen, schelen met, uiteenlopen, verschillen, verschillen vanser diferente - diferencial - anders, ongelijk, ongelijkvormig, verschillenddesigual, diferente[Dérivé]

diferente[Dériv.]

eenheidsworstsemelhança, similardidade[Ant.]

diferença (n.) • discordância (n.) • discrepantie (n.f.) • divergentie (n.) • onderscheid (n. neu.) • verschil (n. neu.)

-

 


   Publicidade ▼