» 

dicionario analógico

carácter, fibra, personalidade[] karaktär, kaliber, natur, virke - índole, naturezanatur - compulsividade - emotividadeemotionell läggning, lättrördhet - emotionlessness, unemotionality (en) - actividadeaktivitet, verksamhet - inérciaslöhet, tröghet - seriedadeallvar, allvarsamhet, uppriktighet - coisa vã, frivolidadebagatell, frivolitet, futtighet, lättsinne, lättsinnighet, ytlighet - communicativeness (en) - pausa, silêncio - thoughtfulness (en) - descuido, irreflexãohänsynslöshet, tanklöshet - attentiveness (en) - inattentiveness (en) - Masculinidade - feminidade, feminilidadekvinnlighet - confiabilidade, confiança, fé, lealdadepålitlighet, trofasthet, trohet, trovärdighet - untrustiness, untrustworthiness (en) - individualidade, individualismo, personalidadeindividualism - avareza, cobiça, parcimónia, sovinicegirighet, gnidenhet, snålhet - egocentrismo, egoísmo, interesse pessoalegenintresse, egennytta, egoism, självförgudning, själviskhet - energia, pulsãoenergi, kraft - decisão, firmeza, resoluçãobeslutsamhet, bestämdhet, resoluthet - irresoluteness, irresolution (en) - disciplinadisciplin - indisciplinabrist på disciplin - auto-estima, orgulhostolthet - humildadeödmjukhet - sagacidade, sensatezvisdom, vishet - bobeira - judgement, judgment, perspicacity, sound judgement, sound judgment (en) - responsabilidadeförtroendeuppdrag - desconfiam, desconfiançamisstro, misstrogenhet - asseio, impecabilidade, limpezarenhet, renlighet - uncleanliness (en) - comportamento, conduta, maneira, procedimentobeteende, hållning, uppförande, uppträdande, vandel - flexibility, tractability, tractableness (en) - intratabilidadeoregerlighet - ruralism, rurality (en) - insegurança, vergonhaförlägenhet, försagdhet, osäkerhet - Altruismo, altruísmoaltruism, oegennytta - vaidadeinbilskhet[Spéc.]

drag (n.) • egenskap (n.) • feição (n.f.) • grunddrag (n.) • karaktärsdrag (n.) • peculiaridade (n.) • traço (n.)

-