» 

dicionario analógico

[] karaktär, kaliber, natur, virkecarácter, fibra, personalidade - naturíndole, natureza - compulsividade - emotionell läggning, lättrördhetemotividade - emotionlessness, unemotionality (en) - aktivitet, verksamhetactividade - slöhet, tröghetinércia - allvar, allvarsamhet, uppriktighetseriedade - bagatell, frivolitet, futtighet, lättsinne, lättsinnighet, ytlighetcoisa vã, frivolidade - communicativeness (en) - pausa, silêncio - thoughtfulness (en) - hänsynslöshet, tanklöshetdescuido - attentiveness (en) - inattentiveness (en) - Masculinidade - kvinnlighetfeminidade, feminilidade - pålitlighet, trofasthet, trohet, trovärdighetconfiabilidade, confiança, fé, lealdade - untrustiness, untrustworthiness (en) - individualismindividualidade, individualismo, personalidade - girighet, gnidenhet, snålhetavareza, cobiça, parcimónia, sovinice - egenintresse, egennytta, egoism, självförgudning, själviskhetegocentrismo, egoísmo, interesse pessoal - energi, kraftenergia, pulsão - beslutsamhet, bestämdhet, resoluthetdecisão, firmeza, resolução - irresoluteness, irresolution (en) - disciplindisciplina - brist på disciplinindisciplina - stolthetauto-estima, orgulho - ödmjukhethumildade - visdom, vishetsagacidade, sensatez - dårskap, tokeribobeira, loucura - judgement, judgment, perspicacity, sound judgement, sound judgment (en) - förtroendeuppdragresponsabilidade - misstro, misstrogenhetdesconfiam, desconfiança - renhet, renlighetasseio, impecabilidade, limpeza - uncleanliness (en) - beteende, hållning, uppförande, uppträdande, vandelcomportamento, conduta, maneira, procedimento - flexibility, tractability, tractableness (en) - oregerlighetintratabilidade - ruralism, rurality (en) - förlägenhet, försagdhet, osäkerhetinsegurança, vergonha - altruism, oegennyttaAltruismo, altruísmo - inbilskhetvaidade[Spéc.]

drag (n.) • egenskap (n.) • feição (n.f.) • grunddrag (n.) • karaktärsdrag (n.) • peculiaridade (n.) • traço (n.)

-