» 

dicionario analógico

karakter, karakterstyrke, støpning - naturen - compulsividade (pt) - emotividade (pt) - emotionlessness, unemotionality (en) - aktivitet, det å være aktiv, virksom - inaktivitet, slapphet, treghet, uvirksomhet - alvor, oppriktighet - fjas, lettsindighet, overflatiskhet, pjatt, tull og tøys - communicativeness (en) - pausa, silêncio (pt) - thoughtfulness (en) - tankeløshet, ubetenksomhet - attentiveness (en) - inattentiveness (en) - Masculinidade (pt) - feminitet, kvinnelighet - pålitelighet, trofasthet, troverdighet - untrustiness, untrustworthiness (en) - individualidade, individualismo, personalidade (pt) - gjerrighet, griskhet, smålighet - egeninteresse/-nytte, egenkjærlighet, egoisme - driv, drive, handlekraft, pågangsmot - besluttsomhet, bestemthet - irresoluteness, irresolution (en) - disiplin, orden - dårlig oppførsel - ærekjensle, æresfølelse, sjølvkjensle, stoltheit, stolthet - beskjedenhet, ydmykhet - klokskap, visdom - galskap, idioti, tåpelighet - judgement, judgment, perspicacity, sound judgement, sound judgment (en) - betrodd stilling, tillitsverv - mistro - reinslighet - uncleanliness (en) - atferd, holdning, oppførsel, vandel - flexibility, tractability, tractableness (en) - intratabilidade (pt) - ruralism, rurality (en) - nøling, sjenanse, usikkerhet - Altruismo, altruísmo (pt) - innbilskhet[Spéc.]

karakteregenskap (n.) • trekk (n.)

-