Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

paramountcy, preponderance (en)[Propriété~]

classe, condição, estado, posição, posição social, statusställning, status - domínio, predominância, superioridade, supremaciaherravälde, kontroll, makt, överhöghet, övermakt, supremati - dominarbehärska, härska över - dirigir, dominar, regerbehärska, dominera[Dérivé]

dominante - controladorkontrollerande - administrativo, diretor, governativoledande, regerande, styrande - derrogatório, o mais alto na escala, preeminente, preponderante, primordialfrämst, huvudsaklig, viktigast - possessivodominant, hagalen, härsklysten - soberanohögst, över-, suverän - superiorhögre, överlägsen[Similaire]

subordinadalägre, underordnad[Ant.]

Codominância (adj.) • Co-dominância (adj.) • dominante (adj.) • dominerande (adj.) • förhärskande (adj.) • ledande (adj.) • övervägande (adj.) • predominante (adj.)

-

 


   Publicidade ▼