» 

dicionario analógico

com jóiasซึ่งประดับด้วยอัญมณี, ที่ประดับด้วยเพชรพลอย - ซึ่งประดับอย่างไร้รสนิยม - de óculosซึ่งสวมแว่นตา - gravadoซึ่งประดับลวดลาย, รูปสลัก - ซึ่งประดับกระดุมหลายเม็ด - ซึ่งประดับคาร์บังเคิล - champleve, cloisonne (en) - vistosoซึ่งประดับด้วยสิ่งประดับแวววาว, สุกปลั่ง - ซึ่งประดับขนนก - cristadoซึ่งมีหงอน, ผมหรือขนกำลังขึ้น - crested (en) - crocketed (en) - tricked-out (en) - adornado/enfeitado com penas?, de penas/emplumadoซึ่งประดับด้วยขนนก, ที่ปกคลุมด้วยขนนก, ที่มีขนนกปกคลุม - com folhosซึ่งมีจีบ, ตกแต่งด้วยจีบ - fringed (en) - ที่มีขอบทอง - ซึ่งลุกเป็นไฟ - engastado, incrustadoที่เข้ากันกับ, ฝังเลี่ยม, เลี่ยม - ที่แกะฝังในเนื้อ, ที่แกะสลัก - mosaico, relativo a moisés, relativo a mosaicoซึ่งประดับแก้วและหินสี - mounted (en) - apaineladoซึ่งติดแผ่นไม้, ซึ่งทำด้วยแผ่นสีเหลี่ยมที่ทำเป็นกำแพงหรือประตู - guarnecido - estofadoซึ่งประดับม่านลายดอก - com borlasซึ่งประดับด้วยพู่, ซึ่งประดับพู่ - ซึ่งประดับพู่[Similaire]

sóbrioซึ่งไม่ประดับ[Ant.]

adornado (adj.) • decorado (adj.) • flamejante (adj.) • ornamentado (adj.) • ที่ตบแต่ง (adj.)

-