Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

dickeybird, dickey-bird, dickybird, dicky-bird (en) - macho de avespatinėlis - fêmeapatelė - nester (en) - nightbird, night bird, nocturnal bird (en) - ave migratória, aves migratórias, pássaro migratório - protoavis (en) - archaeopteryx, Archaeopteryx lithographica, archeopteryx (en) - Sinornis (en) - Ibero-mesornis (en) - archaeornis (en) - Struthioniformes - carinate, carinate bird, flying bird (en) - Passeriformes - nonpasserine bird (en) - animal/ave de rapina, aves de rapina - galináceos - papagaio, Psittaciformespapūga - cuculiform bird (en) - coraciiform bird (en) - apodiform bird (en) - caprimulgiform bird (en) - piciform bird (en) - trogon (en) - aquatic bird (en) - twitterer (en) - cobe (ro) - kelaynak (tr)[Spéc.]

oiselet (fr) - fledgling, young bird (en) - oiseler (fr) - Ornitologiaornitologija - bird, birdwatch (en) - птичи (bg)[Dérivé]

avian (en) - volatile (fr)[Rel.Pr.]

bicosnapas - fúrcula - pena, plumagemplunksnos - ala, asa, hélicesparnas - pennon, pinion (en) - bird's foot (en) - uropygium (en) - alvéolos - Glândula uropigial - Siringe - galinhas, pássaro - anca, culatra, garupa, rabo, traseira, traseiropasturgalis[Desc]

chirpy (en)[Domaine]

ave (n.f.) • pássaro (n.m.) • paukštis (n.) • paũkštis (n.)

-

 


   Publicidade ▼