Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

řád Eubacteriales - pseudomonády, řád Gram negativních aerobních bakterií, řád pseudomonád, řád Pseudomonadalespseudomonadales - rickettsiales, rickettsies - mycoplasmatales - actinomycetales, actinomycétales, actinomycètes - Myxobacterales, Myxobacteriales, order Myxobacterales, order Myxobacteria, order Myxobacteriales (en) - spirochaetales - heliozoa, héliozoaires - radiolaria - třída Amoebida, třída MěňavkyAmoebida - foraminifera, foraminifères - order Testacea, Testacea (en) - Fucales (pt) - zygnematales - dinoflagellata, ordre des cilioflagellés, ordre des dinoflagellés - Hypermastigina, order Hypermastigina (en) - order Polymastigina, Polymastigina (en) - coccidia - Gregarinida, order Gregarinida (en) - Haemosporidia, order Haemosporidia (en) - order Sarcosporidia, Sarcosporidia (en) - haplosporidia - Actinomyxidia, order Actinomyxidia (en) - Mycrosporidia, order Mycrosporidia (en) - myxosporidia - nadřád Malacopterygii - máloostní, řád Cypriniformes, řád máloostnýchcypriniformes - Berycomorphi, order Berycomorphi (en) - order Zeomorphi, Zeomorphi (en) - lalůčkožábří, řád lalůčkožábrých, řád Solenichtyes - ostracodermi - heterostraci - osteostraci - anaspida - conodonta - kruhoústí, řád Cyclostomata, řád kruhoústých - hyperoartia - myxiniformes - torpediniformes - řád Batoidei, řád Rajiformes, řád rejnoků, rejnocirajiformes - Ratitae, superorder Ratitae (en) - řád Pštrosi, řád Struthioniformesstruthioniformes - řád Casuariiformes, řád Kasuářicasuariiformes - kiviové, řád Apterigyformes, řád kiviůapterygiformes - nanduové, řád nanduů, řád Rheiformesrheiformes - Aepyorniformes, order Aepyorniformes (en) - dinornithiformes, moas - oiseau percheur - řád Passeriformes, řád Pěvcipassériformes - podřád Oscines, podřád Zpěvníoscines, sous-ordre des oscines, sous-ordre des passereaux - podřád Menurae - Eurylaimi, suborder Eurylaimi (en) - tyranni - Clamatores, suborder Clamatores (en) - order Raptores, Raptores (en) - řád Dravci, řád Falconiformesaccipitriformes, falconiformes - řád Sovy, řád Strigiformesstrigiformes - mloci, řád Caudata, řád mloků, řád Urodellacaudata - řád Anura, řád Batrachia, řád Salientia, žábyanoures, anura, salientia - gymnophiona - labyrinthodontia - stereospondyli - order Stegocephalia, Stegocephalia (en) - Temnospondyles, temnospondyli - karety, řád Chelonia, řád Testudinata, řád Testudines, želvyordre des chéloniens, testudine - haterie, řád haterií, řád Rhynocephaliarhynchocephalia - řád Squamata, řád Šupinatísquamata, squamate - podřád Ještěři, podřád Saurialacertien, lacertilia, lacertilien, sauria, saurien - řád Crocodylia, řád Krokodýlovécrocodilia, crocodiliens, crocodylia - Loricata, order Loricata (en) - ornithischia, ornithischiens - thyreophora, Thyréophores - marginocéphales, marginocephalia - suborder Pachycephalosaurus (en) - ceratopsia - ornithopoda - saurischia, saurischiens - sauropodomorpha - prosauropoda - sauropoda, sauropodes - theropoda, théropodes - suborder Ceratosaura (en) - Carnosaura, suborder Carnosaura (en) - Ornithomimida, suborder Ornithomimida (en) - Maniraptora - reptiles mammaliens, therapsida, thérapsides - Ictodosauria, order Ictodosauria (en) - pelycosauria - pterosauria - thecodontia - ichthyosaure, ichthyosauria - sauropterygia, sauroptérygiens - plesiosauria, plésiosauriens - nothosauria - podřád Hadi, podřád Serpentesserpents - opiliones, opilions - řád Scorpionida, řád Štíři - pseudoscorpionida - pisse-vinaigre, uropygi - řád Araneae, řád Pavouciles aranéides - řád Acarina, řád RoztočiAcarien, acarina - geophilomorpha - pycnogonida - xiphosura - eurypterida - řád Galliformes, řád Hrabavígalliformes, Gallinaceae, gallinacés, Gallinae - tinamiformes, tinamous - řád Columbiformes, řád Měkkozobícolumbiformes - řád Papoušci, řád Psittaciformespsittaciforme - ordre des cuculiformes - řád Coraciiformes, řád SrostloprstíCoraciiformes - order Picariae, Picariae (en) - řád Apodiformes, řád Svišťouniapodiformes, ordre des apidormes - Aegotheli, caprimulgiformes - řád Piciformes, řád Šplhavcipiciforme - trogoniformes - řád Anseriformes, řád Vrubozobíansériforme, Anseriformes, lamellirostre - Anseres, suborder Anseres (en) - řád Monotremata, řád Ptakořitnímonotremata, monotrème - řád Marsupialia, řád Vačnatcimarsupial, marsupialia - řád Hmyzožravci, řád Insectivorainsectivore - Lipotyphla, suborder Lipotyphla (en) - Menotyphla, suborder Menotyphla (en) - siphonophora, Siphonophorae, siphonophores - actiniaria, actinie, anémone de mer - alcyonaria, Octocorallia, Octocoralliaires - alcyonacea - gorgonacea - madréporaire - cydippida - order Platyctenea, Platyctenea (en) - cestida - lobata - nudibranchia - pulmonata, pulmonés - order Pectinibranchia, Pectinibranchia (en) - Aplacophora, Aplacophores, solenogastres - Myaceae, order Myaceae (en) - řád Chobotnice, řád Octopodaoctopoda, octopode - décapode - Bélemnite, belemnoidea - řád Decapoda, řád Desetinožcidécapode - podřád Brachyura, podřád Krabibrachyura, crabe - podřád Lezoucí, podřád Reptantiareptantia - Natantia, suborder Natantia (en) - Schizopoda (en) - euphausiacea - mysidacea - stomatopoda - cloportes, isopoda, isopodes - amphipoda - anostraca, anostracé - notostraca, notostracé, triops - branchiura - řád Brodiví, řád Ciconiiformesardéiforme, ciconiiforme - gruiformes - Otides, suborder Otides (en) - řád Charadriiformes, řád Dlouhokřídlícharadriiformes - charadrii - Limicolae, suborder Limicolae (en) - podřád Lari, podřád Rackovélari - gaviiformes - colymbiformes, podicipediformes - řád Pelecaniformes, řád Veslonozípélécaniforme - řád Sphenisciformes, řád Tučňácisphenisciformes - řád Procellariiformes, řád Trubkonosíprocellariiforme, procellariiformes - kytovci, řád Cetacea, řád Kytovcicétacé, Cetacea - mysticète, mysticeti - podřád Odontoceti, podřád Ozubeníodontocète, odontoceti - sirenia - řád Carnivora, řád Šelmyordre des Carnivores - podřád Pinnipedia, podřád Ploutvonožcipinnipède, pinnipedia - tubulidenté - řád Chiroptera, řád Letounichauve-souris, chiroptera - megachiroptera - chiroptère, microchiroptera - mantophasmatodea - mecoptera, mécoptères, mouche scorpion - collembola - protoures, protura - řád Brouci, řád Coleopteracoleoptera, coléoptères - embioptera, embioptères - řád Anoplura, řád Všianoploure, anoplura - Mallophaga, order Mallophaga (en) - řád Blechy, řád Siphonapteraordre des siphonaptera - řád Diptera, řád Dvoukřídlídiptera, diptère - podřád Komáři, podřád Nematoceranematocera - řád Blanokřídlí, řád Hymenopterahymenoptera, hyménoptère - řád Termiti, řád Všekazi, řár Isopteraisoptera, termites - orthoptera, orthoptère, orthoptères - phasmatodea, phasmida - řád Dictyopteradictyoptera, dictyoptères - řád Blattodea, řád Švábiblatte, blattodea - Manteodea, suborder Manteodea (en) - řád Hemiptera, řád Polokřídlíhemiptera, hémiptère, hémiptères - heteropter, heteroptera, hétéroptère, punaise - řád Homoptera, řád Stejnokřídlíhomoptères - Psocoptera, psocoptères, psoque - ephemeroptera - perles, plecoptera, Plécoptères - neuroptera, névroptères - megaloptera, mégaloptères - řád Odonata, řád Vážkyodonata, odonates, odonatoptères - anisoptera, libellule - zygoptera - trichoptera, trichoptère - thysanoures, thysanura - thysanoptera - řád Dermaptera, řád Škvořidermaptera - řád Lepidoptera, řád Motýlilepidoptera, lépidoptère - Exocycloida, order Exocycloida (en) - spatangoida - řád Lagomorpha, řád Zajícilagomorpha - řád Hlodavci, řád Rodentiarodentia, rongeur - podřád Myomorpha, podřád Myšovitímyomorpha, myomorphes - řád Hystricomorphahystricomorpha - podřád Sciuromorpha, podřád Veverkovcisciuromorpha - Dinocerata, order Dinocerata (en) - damans, hyracoidea - řád Lichokopytníci, řád Perissodactylaperissodactyla, périssodactyle - řád Artiodactyla, řád Sudokopytníciartiodactyla, artiodactyle - podřád Přežvýkavci, podřád RuminantiaRuminant, Ruminantia, Sélénodonte, sous-ordre des ruminants - řád Chudozubí, řád Edentataédentés, ordre des édentés - řád Chudozubí, řád Xenarthaxenarthra, xénarthres - ordre des Pholidotes, Pholidota - řád Primates, řád Primátigrands singes, primate - podřád Anthropoidea, podřád Vyšší primáti - scandentia - Prosimii, suborder Prosimii (en) - lemuroidea - Strepsirhini, suborder Strepsirhini (en) - suborder Tarsioidea, Tarsioidea (en) - dermoptera - řád Chobotnatci, řád Proboscideaordre des Proboscidiens, Proboscidea - poisson-chat, siluriformes - řád Gadiformes, řád Hrdloploutvígadiforme - Anacanthini, order Anacanthini (en) - řád Anguilliformes, řád Holobřišíanguilliformes - řád Isospondyli - order Pediculati, Pediculati (en) - order Synentognathi, Synentognathi (en) - nadřád Acanthopterygiiacanthopterygii - řád Ostnoploutví, řád Perciformesperciformes - percoidea - Discocephali, order Discocephali (en) - Mugiloidea, suborder Mugiloidea (en) - Blennioidea, suborder Blennioidea (en) - řád Scombroidea - ganoïdé - order Scleroparei, Scleroparei (en) - Scorpaenoidea, suborder Scorpaenoidea (en) - plectognathe - Heterosomata, order Heterosomata, order Pleuronectiformes (en) - Osteoglossiformes (pt)[Spéc.]

ordre des animaux (n.m.) • živočišný řád (n.)

-

 


   Publicidade ▼