Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

řád Eubacteriales - pseudomonadalespseudomonády, řád Gram negativních aerobních bakterií, řád pseudomonád, řád Pseudomonadales - rickettsiales, rickettsies - mycoplasmatales - actinomycetales, actinomycétales, actinomycètes - Myxobacterales, Myxobacteriales, order Myxobacterales, order Myxobacteria, order Myxobacteriales (en) - spirochaetales - heliozoa, héliozoaires - radiolaria - Amoebidatřída Amoebida, třída Měňavky - foraminifera, foraminifères - order Testacea, Testacea (en) - Fucales (pt) - zygnematales - dinoflagellata, ordre des cilioflagellés, ordre des dinoflagellés - Hypermastigina, order Hypermastigina (en) - order Polymastigina, Polymastigina (en) - coccidia - Gregarinida, order Gregarinida (en) - Haemosporidia, order Haemosporidia (en) - order Sarcosporidia, Sarcosporidia (en) - haplosporidia - Actinomyxidia, order Actinomyxidia (en) - Mycrosporidia, order Mycrosporidia (en) - myxosporidia - nadřád Malacopterygii - cypriniformesmáloostní, řád Cypriniformes, řád máloostných - Berycomorphi, order Berycomorphi (en) - order Zeomorphi, Zeomorphi (en) - lalůčkožábří, řád lalůčkožábrých, řád Solenichtyes - ostracodermi - heterostraci - osteostraci - anaspida - conodonta - kruhoústí, řád Cyclostomata, řád kruhoústých - hyperoartia - myxiniformes - torpediniformes - rajiformesřád Batoidei, řád Rajiformes, řád rejnoků, rejnoci - Ratitae, superorder Ratitae (en) - struthioniformesřád Pštrosi, řád Struthioniformes - casuariiformesřád Casuariiformes, řád Kasuáři - apterygiformeskiviové, řád Apterigyformes, řád kiviů - rheiformesnanduové, řád nanduů, řád Rheiformes - Aepyorniformes, order Aepyorniformes (en) - dinornithiformes, moas - oiseau percheur - passériformesřád Passeriformes, řád Pěvci - oscines, sous-ordre des oscines, sous-ordre des passereauxpodřád Oscines, podřád Zpěvní - podřád Menurae - Eurylaimi, suborder Eurylaimi (en) - tyranni - Clamatores, suborder Clamatores (en) - order Raptores, Raptores (en) - accipitriformes, falconiformesřád Dravci, řád Falconiformes - strigiformesřád Sovy, řád Strigiformes - caudatamloci, řád Caudata, řád mloků, řád Urodella - anoure, anura, salientiařád Anura, řád Batrachia, řád Salientia, žáby - gymnophiona - labyrinthodontia - stereospondyli - order Stegocephalia, Stegocephalia (en) - Temnospondyles, temnospondyli - ordre des chéloniens, testudinekarety, řád Chelonia, řád Testudinata, řád Testudines, želvy - rhynchocephaliahaterie, řád haterií, řád Rhynocephalia - squamata, squamateřád Squamata, řád Šupinatí - lacertien, lacertilia, lacertilien, sauria, saurienpodřád Ještěři, podřád Sauria - crocodilia, crocodiliens, crocodyliařád Crocodylia, řád Krokodýlové - Loricata, order Loricata (en) - ornithischia, ornithischiens - thyreophora, Thyréophores - marginocéphales, marginocephalia - suborder Pachycephalosaurus (en) - ceratopsia - ornithopoda - saurischia, saurischiens - sauropodomorpha - prosauropoda - sauropoda, sauropodes - theropoda, théropodes - suborder Ceratosaura (en) - Carnosaura, suborder Carnosaura (en) - Ornithomimida, suborder Ornithomimida (en) - Maniraptora - reptiles mammaliens, therapsida, thérapsides - Ictodosauria, order Ictodosauria (en) - pelycosauria - pterosauria - thecodontia - ichthyosaure, ichthyosauria - sauropterygia, sauroptérygiens - plesiosauria, plésiosauriens - nothosauria - serpentspodřád Hadi, podřád Serpentes - opiliones, opilions - řád Scorpionida, řád Štíři - pseudoscorpionida - pisse-vinaigre, uropygi - les aranéidesřád Araneae, řád Pavouci - Acarien, acarinařád Acarina, řád Roztoči - geophilomorpha - pycnogonida - xiphosura - eurypterida - galliformes, Gallinaceae, gallinacés, Gallinaeřád Galliformes, řád Hrabaví - tinamiformes, tinamous - columbiformesřád Columbiformes, řád Měkkozobí - psittaciformeřád Papoušci, řád Psittaciformes - ordre des cuculiformes - Coraciiformesřád Coraciiformes, řád Srostloprstí - order Picariae, Picariae (en) - apodiformes, ordre des apidormesřád Apodiformes, řád Svišťouni - Aegotheli, caprimulgiformes - piciformeřád Piciformes, řád Šplhavci - trogoniformes - ansériforme, Anseriformes, lamellirostreřád Anseriformes, řád Vrubozobí - Anseres, suborder Anseres (en) - monotremata, monotrèmeřád Monotremata, řád Ptakořitní - marsupial, marsupialiařád Marsupialia, řád Vačnatci - insectivoreřád Hmyzožravci, řád Insectivora - Lipotyphla, suborder Lipotyphla (en) - Menotyphla, suborder Menotyphla (en) - siphonophora, Siphonophorae, siphonophores - actiniaria, actinie, anémone de mer - alcyonaria, Octocorallia, Octocoralliaires - alcyonacea - gorgonacea - madréporaire - cydippida - order Platyctenea, Platyctenea (en) - cestida - lobata - nudibranchia - pulmonata, pulmonés - order Pectinibranchia, Pectinibranchia (en) - Aplacophora, Aplacophores, solenogastres - Myaceae, order Myaceae (en) - octopoda, octopodeřád Chobotnice, řád Octopoda - décapode - Bélemnite, belemnoidea - décapodeřád Decapoda, řád Desetinožci - brachyura, crabepodřád Brachyura, podřád Krabi - reptantiapodřád Lezoucí, podřád Reptantia - Natantia, suborder Natantia (en) - Schizopoda (en) - euphausiacea - mysidacea - stomatopoda - cloportes, isopoda, isopodes - amphipoda - anostraca, anostracé - notostraca, notostracé, triops - branchiura - ardéiforme, ciconiiformeřád Brodiví, řád Ciconiiformes - gruiformes - Otides, suborder Otides (en) - charadriiformesřád Charadriiformes, řád Dlouhokřídlí - charadrii - Limicolae, suborder Limicolae (en) - laripodřád Lari, podřád Rackové - gaviiformes - colymbiformes, podicipediformes - pélécaniformeřád Pelecaniformes, řád Veslonozí - sphenisciformesřád Sphenisciformes, řád Tučňáci - procellariiforme, procellariiformesřád Procellariiformes, řád Trubkonosí - cétacé, Cetaceakytovci, řád Cetacea, řád Kytovci - mysticète, mysticeti - odontocète, odontocetipodřád Odontoceti, podřád Ozubení - sirenia - ordre des Carnivoresřád Carnivora, řád Šelmy - pinnipède, pinnipediapodřád Pinnipedia, podřád Ploutvonožci - tubulidenté - chauve-souris, chiropterařád Chiroptera, řád Letouni - megachiroptera - chiroptère, microchiroptera - mantophasmatodea - mecoptera, mécoptères, mouche scorpion - collembola - protoures, protura - coleoptera, coléoptèreřád Brouci, řád Coleoptera - embioptera, embioptères - anoploure, anoplurařád Anoplura, řád Vši - Mallophaga, order Mallophaga (en) - ordre des siphonapterařád Blechy, řád Siphonaptera - diptera, diptèreřád Diptera, řád Dvoukřídlí - nematocerapodřád Komáři, podřád Nematocera - hymenoptera, hyménoptèreřád Blanokřídlí, řád Hymenoptera - isoptera, termitesřád Termiti, řád Všekazi, řár Isoptera - orthoptera, orthoptère, orthoptères - phasmatodea, phasmida - dictyoptera, dictyoptèresřád Dictyoptera - blatte, blattodeařád Blattodea, řád Švábi - Manteodea, suborder Manteodea (en) - hemiptera, hémiptère, hémiptèresřád Hemiptera, řád Polokřídlí - heteropter, heteroptera, hétéroptère, punaise - homoptèresřád Homoptera, řád Stejnokřídlí - Psocoptera, psocoptères, psoque - ephemeroptera - perles, plecoptera, Plécoptères - neuroptera, névroptères - megaloptera, mégaloptères - odonata, odonates, odonatoptèresřád Odonata, řád Vážky - anisoptera, libellule - zygoptera - trichoptera, trichoptère - thysanoures, thysanura - thysanoptera - dermapterařád Dermaptera, řád Škvoři - lepidoptera, lépidoptèreřád Lepidoptera, řád Motýli - Exocycloida, order Exocycloida (en) - spatangoida - lagomorphařád Lagomorpha, řád Zajíci - rodentia, rongeurřád Hlodavci, řád Rodentia - myomorpha, myomorphespodřád Myomorpha, podřád Myšovití - hystricomorphařád Hystricomorpha - sciuromorphapodřád Sciuromorpha, podřád Veverkovci - Dinocerata, order Dinocerata (en) - damans, hyracoidea - perissodactyla, périssodactyleřád Lichokopytníci, řád Perissodactyla - artiodactyla, artiodactyleřád Artiodactyla, řád Sudokopytníci - Ruminant, Ruminantia, Sélénodonte, sous-ordre des ruminantspodřád Přežvýkavci, podřád Ruminantia - édentés, ordre des édentésřád Chudozubí, řád Edentata - xenarthra, xénarthresřád Chudozubí, řád Xenartha - ordre des Pholidotes, Pholidota - grands singes, primateřád Primates, řád Primáti - podřád Anthropoidea, podřád Vyšší primáti - scandentia - Prosimii, suborder Prosimii (en) - lemuroidea - Strepsirhini, suborder Strepsirhini (en) - suborder Tarsioidea, Tarsioidea (en) - dermoptera - ordre des Proboscidiens, Proboscideařád Chobotnatci, řád Proboscidea - poisson-chat, siluriformes - gadiformeřád Gadiformes, řád Hrdloploutví - Anacanthini, order Anacanthini (en) - anguilliformesřád Anguilliformes, řád Holobřiší - řád Isospondyli - order Pediculati, Pediculati (en) - order Synentognathi, Synentognathi (en) - acanthopterygiinadřád Acanthopterygii - perciformesřád Ostnoploutví, řád Perciformes - percoidea - Discocephali, order Discocephali (en) - Mugiloidea, suborder Mugiloidea (en) - Blennioidea, suborder Blennioidea (en) - řád Scombroidea - ganoïdé - order Scleroparei, Scleroparei (en) - Scorpaenoidea, suborder Scorpaenoidea (en) - plectognathe - Heterosomata, order Heterosomata, order Pleuronectiformes (en) - Osteoglossiformes (pt)[Spéc.]

ordre des animaux (n.m.) • živočišný řád (n.)

-

 


   Publicidade ▼