Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

politique économique libérale (fr)[Classe]

doctrine économique fondée sur la monnaie (fr)[Classe]

comérciohandel[ClasseHyper.]

échanges économiques (pris dans l'ensemble) (fr)[Classe]

(vendedor; comerciante; negociante), (máquina de vender; camelô), (empresa comercial)(koopman; koopvrouw; kleine zelfstandige; middenstander; middenstandster; neringdoende; winkelhouder; winkelhoudster; winkelier; winkelierster; handelaar; handelaarster; handelsman; koopvaarder; koopvaardijschip), (handeldrijven; zaken doen; handel drijven), (handelsman; koopman; koopvrouw; handelaar; verkoper), (handelsfirma; handelsonderneming)[termes liés]

commerce (en)[Domaine]

FinancialTransaction (en)[Domaine]

efectuação, negócio, transação, transacçãoafhandeling, handelsovereenkomst, het handelen, transactie, transaktie - ação em grupoactie[Hyper.]

comercialcommercia ael, commercieel, handels- - noncommercial (en) - comercial, rentávelzakelijk - comercialcommercieel, handels-, zakelijk[Dérivé]

atividade comercial, ato de comerciar, comércio, compra e venda, negócio, tratohandel, verhandeling - comércio, negóciocommercie, handel, koophandel, vak, zaken - câmbio, intercâmbiohet wisselen, wisselmarkt - introdução, Oferta pública inicialintroductie, introduktie - comércio, negóciobusiness, commerce, commercie, handel, handelsverkeer, zaak - carriage trade, high-end clientele (en) - importaçãohet invoeren, invoer - exportaçãouitvoer - Marketingmarketing - Distribuiçãodistributiewezen - merchandising, vendamarketing, marktanalyse, marktonderzoek, marktverkenning, merchandising, productiestrategie, produktiestrategie - tráfego, trânsito - pagamento, regulamentoafrekening, bekostiging, beloning, betaling, uitbetaling, vereffening, verrekening - evasion, nonpayment (en) - efectuação, negócio, transação, transacçãoafhandeling, handelsovereenkomst, het handelen, transactie, transaktie - comércio electrónico, comércio eletrônico[Spéc.]

mercantil[Rel.]

comerciar, venderdealen, handeldrijven, handel drijven, handelen, handelen in, zaken doen[GenV+comp]

comercialcommercieel, handels-, zakelijk[Rel.App.]

expedição, transportenavigatie, scheepvaart, scheepvaartverkeer, transport, vaart, vervoer, vervrachting[Desc]

usance (en) - comercializarcommercialiseren, commercializeren, te koop aanbieden, vercommercialiseren, vercommercializeren - adquirir, atingir, comprar, obterbetrekken, verkrijgen - adquirir, tomarnemen - adquirir, comprarverwerven - clear (en) - turn (en) - negociate (en) - venderomzetten, slijten, verkopen - sell short (en) - saldar - revenderdoorverkopen, dooverkopen, herverkopen - deaccession (en) - empurrar, iludir QUERY, impingiraanlappen, aanpraten, aansmeren, afschepen, opsolferen, opzadelen met - realizar - leiloarbij opbod verkopen, onder de hamer brengen, veilen - efectuar, efetuar, levar a cabo, negociar, realizar, tramitar, transacionarrommelen, rondscharrelen, scharrelen, zaken doen - negociarhandelen - a retalho venderen detail verkopen, in het klein verkopen - sell wholesale, wholesale (en) - vender, vender tudouitverkopen, verkopen - trocar em pagamento parcialinruilen - negociardoen, handel drijven, handelen, verhandelen - traffic (en) - arbitreren - omzetten - broker (en) - trust (en) - apanharop de kop tikken - barter away (en) - colocar no mercado, por à vendaop de markt brengen, te koop aanbieden - vender - abastecer, armazenar, fornecer, suprirbufferen, inslaan, in voorraad nemen, opslaan, stockeren - fazer compras - market (en) - ir às comprasinkopen doen, shoppen, winkelen - comparison-shop (en) - antique (en) - às escondidas levar, fazer contrabandomeesmokkelen, smokkelen - importargeïmporteerd, importeren, invoeren - exportarexporteren, uitvoeren - botar no prego, empenharbelenen, in onderpand geven, naar de lommerd brengen, verpanden - impulse-buy (en) - privilegiar - vender a varejo - trade (en)[Domaine]

comercialcommercia ael, commercieel, handels- - noncommercial (en)[Dériv.]

business (n.) • câmbio (n.m.) • comércio (n.) • commerce (n.) • commercie (n.f.) • economisch verkeer (n. neu.) • handel (n.m.) • handelsgeest (n.) • handelsverkeer (n. neu.) • koophandel (n.) • koopmansgeest (n.) • ruilverkeer (n. neu.) • troca (n.f.) • zaak (n.f.)

-

 


   Publicidade ▼