Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

análise qualitativa - actinometrie - algometry (en) - anemography (en) - anemometry (en) - angulation (en) - Antropometriaantropometrie - arterial blood gases (en) - audiometriaaudiometrie - batimetrialoodgieterij - Calorimetriacalorimetrie - densitometria - dosimetria - fetometry, foetometry (en) - Gravimetria, hidrometriagravimetrie, hydrometrie - hipsometria - mental measurement (en) - comentário, observaçãoobservatie - pelvimetry (en) - fotometria - Quantificacao, quantificação - radioactive dating (en) - indicaçãostand - sampling (en) - prumada, sondagempeiling - sound ranging (en) - scaling (en) - Engenharia Cartográfica, Engenharia Geográfica, topografiageodesie, landmeetkunde, landmeetkunst, landmeting, metrologie - telemetriatelemetrie - thermometrie - thermogravimetric method, thermogravimetry (en) - viscometry, viscosimetry (en) - seismography (en) - Cefalometria - micrometry (en) - Espirometria - Tonometria[Spéc.]

mensurar, quantificarbepalen, kwantificeren, vaststellen - medir, mensurar, pesarafmeten, de maat nemen, meten, methode, opmeten, uitmeten - agradecer, apreciar, avaliar, examinar, inspeccionardankbaar zijn voor, evalueren, koersen, meten, monsteren, nabespreken, opnemen, ramen, schatten - medirmeten[Dérivé]

experiment (n. neu.) • het meten (n.) • maatstelsel (n.) • medição (n.f.) • medida (n.f.) • medidas (n.) • mensuração (n.f.) • meting (n.f.) • onderzoeking (n.f.) • probeersel (n.) • proef (n.f.) • proefneming (n.f.) • test (n.m.) • toets (n.m.) • toetssteen (n.m.)

-

 


   Publicidade ▼