Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

opvoedkunde; pedagogie; pedagogiek; lering; les; onderwijs; onderwijsinstelling; scholing; didactiek; onderricht; onderwijskunde; onderwijsleer; opleidingpedagogia; educação; instrução; formação; ensino[ClasseHyper.]

pedagogy (en)[Domaine]

EducationalProcess (en)[Domaine]

actief, activiteit, aktiviteit, bedrijvigheid, bezigheid, drukte, occupatie, werking, werkzaamheden, werkzaamheidactividade, atividade, ocupação[Hyper.]

instruir, treinar - aanleren, bijbrengen, doceren, instrueren, leren, lesgeven, les geven, onderrichten, onderricht geven, onderwijzenaprender, ensinar, instruir - instrueren, opleiden, scholeneducar, ensinar, escolarizar, instruir - opvoedkundige, pedagoogeducador, pedagogo - didactisch, didaktisch, onderwijskundigdidáctico, didática, didático - leerzaam, onderwijs-educativo - onpedagogisch, opvoedkundig, pedagogischpedagógico - leerzaameducativo, instrucional, instrutivo[Dérivé]

comprehensive education (en) - coëducatieeducação mista - cursus, cursusjaar, leergangcurso - educação elementar, ensino básico - extension, extension service, university extension (en) - extracurricular activity (en) - hoger onderwijs, hoger onderwijsensino superior - middelbaar onderwijs, vervolgonderwijs, voortgezet onderwijsensino secundário - cooperative program, work-study program (en) - continuing education (en) - team teaching (en)[Spéc.]

onpedagogisch, opvoedkundig, pedagogischpedagógico[Rel.App.]

instruir, treinar - aanleren, bijbrengen, doceren, instrueren, leren, lesgeven, les geven, onderrichten, onderricht geven, onderwijzenaprender, ensinar, instruir - instrueren, opleiden, scholeneducar, ensinar, escolarizar, instruir - leerzaameducativo, instrucional, instrutivo - opvoedkundige, pedagoogeducador, pedagogo[Dérivé]

classroom project (en) - huisarbeid, huiswerk, preparatie, schoolwerk, thuiswerk, voorbereiding, voorwerktrabalho de casa, Trabalho Escolar - bijbellezing, lezing, schriftlezinglição - classwork (en)[Desc]

educatie, opvoedingpedagogia - puntenstelsel, puntensysteem - educatie, opleiding, opvoedingeducação, formação, instrução - academic program (en) - ministerie van onderwijs en wetenschappenEducação - collegegeld, kollegegeld, leergeld, lesgeld, schoolgeld, studietoelage, toelagetaxa de matrícula[Domaine]

didáctica (n.) • didactiek (n.f.) • Educação (n.) • ensinamento (n.) • ensino (n.) • lering (n.f.) • les (n.f.) • onderricht (n. neu.) • onderwijs (n.) • onderwijsinstelling (n.f.) • onderwijskunde (n.f.) • onderwijsleer (n.) • opleiding (n.f.) • opvoedkunde (n.f.) • pedagogia (n.f.) • pedagogie (n.f.) • pedagogiek (n.f.) • scholing (n.f.)

-

 


   Publicidade ▼