Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

pedagogia; educação; instrução; formação; ensinoopvoedkunde; pedagogie; pedagogiek; lering; les; onderwijs; onderwijsinstelling; scholing; didactiek; onderricht; onderwijskunde; onderwijsleer; opleiding[ClasseHyper.]

pedagogy (en)[Domaine]

EducationalProcess (en)[Domaine]

actividade, atividade, ocupaçãoactief, activiteit, aktiviteit, bedrijvigheid, bezigheid, drukte, occupatie, werking, werkzaamheden, werkzaamheid[Hyper.]

instruir, treinar - aprender, ensinar, instruiraanleren, bijbrengen, doceren, instrueren, leren, lesgeven, les geven, onderrichten, onderricht geven, onderwijzen - educar, ensinar, escolarizar, instruirinstrueren, opleiden, scholen - educador, pedagogoopvoedkundige, pedagoog - didáctico, didática, didáticodidactisch, didaktisch, onderwijskundig - educativoleerzaam, onderwijs- - pedagógicoonpedagogisch, opvoedkundig, pedagogisch - educativo, instrucional, instrutivoleerzaam[Dérivé]

comprehensive education (en) - educação mistacoëducatie - cursocursus, cursusjaar, leergang - educação elementar, ensino básico - extension, extension service, university extension (en) - extracurricular activity (en) - ensino superiorhoger onderwijs, hoger onderwijs - ensino secundáriomiddelbaar onderwijs, vervolgonderwijs, voortgezet onderwijs - cooperative program, work-study program (en) - continuing education (en) - team teaching (en)[Spéc.]

pedagógicoonpedagogisch, opvoedkundig, pedagogisch - educativo, instrucional, instrutivoleerzaam[Rel.App.]

instruir, treinar - aprender, ensinar, instruiraanleren, bijbrengen, doceren, instrueren, leren, lesgeven, les geven, onderrichten, onderricht geven, onderwijzen - educar, ensinar, escolarizar, instruirinstrueren, opleiden, scholen - educador, pedagogoopvoedkundige, pedagoog[Dérivé]

classroom project (en) - trabalho de casa, Trabalho Escolarhuisarbeid, huiswerk, preparatie, schoolwerk, thuiswerk, voorbereiding, voorwerk - liçãobijbellezing, lezing, schriftlezing - classwork (en)[Desc]

pedagogiaeducatie, opvoeding - puntenstelsel, puntensysteem - educação, formação, instruçãoeducatie, opleiding, opvoeding - academic program (en) - Educaçãoministerie van onderwijs en wetenschappen - taxa de matrículacollegegeld, kollegegeld, leergeld, lesgeld, schoolgeld, studietoelage, toelage[Domaine]

didáctica (n.) • didactiek (n.f.) • Educação (n.) • ensinamento (n.) • ensino (n.) • lering (n.f.) • les (n.f.) • onderricht (n. neu.) • onderwijs (n.) • onderwijsinstelling (n.f.) • onderwijskunde (n.f.) • onderwijsleer (n.) • opleiding (n.f.) • opvoedkunde (n.f.) • pedagogia (n.f.) • pedagogie (n.f.) • pedagogiek (n.f.) • scholing (n.f.)

-

 


   Publicidade ▼