Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

chose visant à préparer une réalisation (fr)[Classe]

(aanheffen; aanvangen; beginnen), (start; begin), (intreden; aanvangen; zijn intrede doen; ingaan; aanbreken; beginnen; een begin maken; aangaan; aankondigen; inhuldigen; inleiden; inluiden; debuteren; aftrappen)(osmisliti; započeti), (početi igru)[Caract.]

factotum (en)[Domaine]

IntentionalProcess (en)[Domaine]

actief, activiteit, aktiviteit, bedrijvigheid, bezigheid, drukte, occupatie, werking, werkzaamheden, werkzaamheidaktivnost, radnja, slobodna aktivnost[Hyper.]

beproeven, pogen, proberen, trachten, uitproberen, zien, zoekeniskušavati, ispitati, ispitivati, isprobati, isprobavati, kušati, nastojati, okušati se, pokušaj, pokušati, pokušavati, probati, truditi se - beproeven, mikken, nastreven, ogen, ondernemen, pogen, proberen, streven, trachtennastojati, pregnuti[Dérivé]

wattering, wattine - best (en) - worst (en) - bod, pogingnastojanje, pokušaj, pokušaj osvajanja - gooi, pogingpokušaj - tentativa (pt) - incursão (pt) - aandeel, bijdrage, bijdragen, contributie, deel, inbreng, lidmaatschapsgeld, roldoprinos, doprinošenje, pridonošenje, sudjelovanje, udio - bevrijding, vrijlating - mug's game (en) - gedrang - seeking (en) - pogingpokušaj - schot - strevenstremljenje - gevecht, strijdborba, muka, napor, naprezanje, trud - takeover attempt (en) - onderzoek, proef, reagens, test, toetsing, trialiskušavanje, ispit, isprobavanje, opit, pretraga, proba, testiranje - trial[Spéc.]

beproeven, pogen, proberen, trachten, uitproberen, zien, zoekeniskušavati, ispitati, ispitivati, isprobati, isprobavati, kušati, nastojati, okušati se, pokušaj, pokušati, pokušavati, probati, truditi se - beproeven, mikken, nastreven, ogen, ondernemen, pogen, proberen, streven, trachtennastojati, pregnuti[Dérivé]

inspanning (n.) • krachtsinspanning (n.f.) • napor (n.) • nastojanje (n.) • poduhvat (n.) • poging (n.f.) • pokušaj (n.) • potez  • pothvat (n.) • slag (n.) • trud (n.)

-

 


   Publicidade ▼