Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

capital offense (en) - cybercrime (en) - 罪過, 重罪grovt brott - falsificação, forjar (pt) - fraud (en) - Had crime (en) - 抢劫, 搶劫rån - mayhem (en) - 轻罪, 违反, 违犯, 违规, 違規brott, kränkning - förövande - 企图杀害, 企圖殺害, 攻击, 袭击attentat, mordförsök - Tazir crime (en) - regulatory offence, regulatory offense, statutory offence, statutory offense (en) - thuggery (en) - 叛国, 叛国罪, 叛國högförräderi, landsförräderi - 罪行 - 无受害人犯罪, 无被害人犯罪 - 战争犯罪, 战争罪, 战争罪行krigsbrott, krigsförbrytelse - 性虐待sexuellt övergrepp - 欺诈, 欺诈行为, 诈骗, 诈骗行为, 骗人(的东西)bedrägeri, fula knep, svindel - barratry (en)[Spéc.]

告发, 指控, 指责, 控诉, 谴责anklaga - 使成为非法, 使违规, 剝奪某人公民權, 剥夺某人公民权, 宣告非法förklara fredlös, ställa utanför lagen - 归罪, 显示...有罪, 顯示…有罪anklaga för brott, binda vid brott - 犯罪, 违反, 违法bryta[Dérivé]

劫持,綁架, 劫持,绑架, 拐带 , 綁架, 绑架, 绑票, 诈骗, 诱拐kapa, kapa flygplan, kidnappa, röva bort - sjanghaja - 偷盜, 劫持, 劫机, 徵用, 抢劫, 拦路抢劫, 霸佔kapa, plundra, råna, stjäla - kapa - carjack (en) - 勒索, 强要, 逼取 - 逼取pressa ut pengar av - scalp (en) - 私卖 - 在黑市卖 - 把...硬塞给, 把…硬塞給, 搪塞, 用诡计försöka värva kunder, lura på, pracka på - 贩毒, 非法贩卖, 非法贩卖(毒品)langa - 黑市经营 - 上涨, 步步升高 - 贖出, 赎, 赎出, 赎身köpa fri, lösa ut - 做非法交易, 非法买卖, 非法交易driva [] handel - 拿走lyfta - snatta - 搶劫göra ett väpnat rån - 从背后袭击, 對…行兇搶劫överfalla och råna, slå ner - 翻印, 非法翻印(广播等)olovligt publicera, piratsända - 剽窃,抄袭, 剽竊,抄襲, 抄袭plagiera - 抄袭 - 向...行贿, 向…行賄, 收买, 賄賂, 贿赂ge mutor, muta - 回扣 - 收买 - 抢劫, 抢夺, 掠夺, 搶劫, 洗劫plundra - 偷带, 私运, 走私力,偷运smuggla - 付给回扣[Domaine]

brott (n. neu.) • 刑事犯罪 (n.) • 暴行(如谋杀等)  • 犯罪 (n.) • (n.) • 罪行 (n.)

-

 


   Publicidade ▼