Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

tratamento; terapiaการบำบัดโรค; การดูแล[ClasseHyper.]

tratamento; terapiaการบำบัดโรค; การดูแล[ClasseHyper.]

tratamento; terapiaการบำบัดโรค; การดูแล[ClasseHyper.]

medicine (en)[Domaine]

TherapeuticProcess (en)[Domaine]

assintência, cuidadoการช่วยเหลือ, การดูแล, การดูแลรักษา, การดูแลเอาใจใส่ - cuidados médicosการดูแลทางการแพทย์, ความช่วยเหลือทางการแพทย์[Hyper.]

cuidar de, curar, tomar cuidado de, tratarบำบัด, รักษา, เยียวยา, ให้การรักษา[CeQui~]

cuidados médicosการดูแลทางการแพทย์, ความช่วยเหลือทางการแพทย์ - Massagemการนวด, การบีบนวด - ระเบียบแบบแผน - desintoxicaçãoการขจัดสารพิษ - Quiropraxiaการรักษาโรคด้วยวิธีนวดกระดูกสันหลัง - การประคบ - Medicina naturalธรรมชาติบำบัด - naprapathy (en) - การจัดฟัน - orthoptics (en) - osteopatiaกระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด, การรักษาแบบออสทีโอพาธี, ออสทีโอพาธี - ศัลยกรรมหักกระดูก - Acupunturaการฝังเข็ม - การรักษาด้วยการนวดแบบซีอัทซู - Treinamento Autógenoการฝึกจิต - hidroterapiaการบำบัดร่างกายด้วยน้ำ, ไฮโดรพาธี - การรักษาด้วยการพักผ่อน - Cirurgia, intervenção, operação, operação cirúrgicaกระบวนการผ่าตัด, การผ่าตัด[Spéc.]

curativo, de recuperação, terapêuticoซึ่งช่วยแก้ไข, ที่สามารถเยียวยารักษาได้, เกี่ยวกับการรักษาโรค[Rel.App.]

cuidar de, curar, tomar cuidado de, tratarบำบัด, รักษา, เยียวยา, ให้การรักษา[Dérivé]

cura, medicamento, produtos farmacêuticos, terapiaการรักษา, ยารักษา[Desc]

cura (n.f.) • terapia (n.) • tratamento (n.m.) • การดูแล (n.) • การบำบัดโรค (n.) • การรักษาพยาบาล (n.)

-

 


   Publicidade ▼