Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

arranjo do cabeloklipping og frisering - maternalism (en) - serviço de babysiter, tomar conta de criançadet å være barnevakt - pet sitting (en) - dental care, oral hygiene (en) - Primeiros socorros, pronto socorro, salvamentoførstehjelp, livredning - cura, terapia, tratamentobehandling, handsaming, terapi - incubaçãoutruging - livery (en) - manicura, manicuromanikyr - Pedicuro - alimentoernæring, næring - enfermagemsykepleie - tender loving care, TLC (en) - consolação - personal care (en) - skincare, skin care (en) - cura pela fé - tree surgery (en) - Assistência médica, cuidado, cuidados de saúde, tratamento - cuidados médicoslegehjelp - incentivohjelp, innsprøytning, økning[Spéc.]

ajudar, socorrerhjelpe på - estar a fazer, tratar debehandle, ordne med, pønske på noe, ta seg av, være opptatt med - cuidar, guardargjete - cuidar, tutelar, zelar[Dérivé]

assintência (n.) • cuidado (n.) • omhu (n.) • pleie (n.) • stell (n.)

-

 


   Publicidade ▼