Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

medicina preventiva, Medicina preventiva e social - Medicina Alternativaการแพทย์ทางเลือก - complementary medicine (en)[Spéc.]

premedical (en) - medicolegal (en) - medical, médicoทางการแพทย์[Dérivé]

prática de grupoคณะแพทย์ - ต้มตุ๋น - medicarรักษา, ให้การรักษา - ตรวจโรคสัตว์, รักษาสัตว์ - tratarพยาบาล, รักษาพยาบาล - fazer uma transfusãoถ่ายเลือด - digitalizarใช้ยากลุ่มดิจิทัลลิซ - curar, sararรักษา, เยียวยา - aliviar, curar, remediarทำให้ดีขึ้น, บรรเทา, ผ่อนคลาย, ไม่มีความเจ็บปวดหรือความกังวล - fazer curativoทำแผล, พันผ้าพันแผล, รักษาแผล - พอก, พอกยา - ligarผูก, พัน, พันผ้าก็อต, พันผ้าพันแผล, พันแผล, มัด - prender, prender com correiaพันผ้ายืด, รัดข้อด้วยแถบผ้า - colocar em talas, colocar talas emเข้าเฝือก, ใส่เฝือก - operarผ่าตัด - medicarรักษาด้วยยา, ใช้ยารักษา, ให้ยารักษา - medicate (en) - drogar, estupefazer, medicar, narcotizarวางยา, ใช้ยา, ให้ยา - drogarเสพย์ยาเสพติด, โด๊ป, โด๊ปยา, ใช้สารกระุตุ้น - ใช้สารกระุตุ้น - ทายา, ทายาทาแผล, ทาแผล, ใช้ยาทาแผล - aborrecer, incomodar, molestar, sangrarถ่ายเลือด - injectarฉีด - ฉีด - imunizar, vacinarฉีดภูมิคุ้มกันโรค, ฉีดวัคซีน - รักษาด้วยถ้วยลนไฟ - เป็นโรคแองคีโลซิส - ทำให้เป็นโรคแองคีโรซิส - eviscerate (en) - diagnosticarตรวจโรค, วินิจฉัยโรค - explorar - apalpar, palparคลำตรวจ, สัมผัส - ressecar, sujeitar à resseção de - รักษา - dispensar, ministrarจ่ายยา, แจกจ่าย, ให้, ให้การรักษา - นำเลือดออกจากร่างกายทางเส้นเวน - amputar, cortarตัดออกด้วยการผ่าตัด, ผ่าตัดออก - ลอกออก[Domaine]

Incisão (n.) • Medicina (n.) • prática da medicina (n.) • remédio (n.) • อาชีพแพทย์ (n.)

-

 


   Publicidade ▼