Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

d'une manière certaine (fr)[Classe]

en réalité (fr)[Classe]

riktigt, uppriktigt, verkligen, verkligtde verdad, realmente - allvarligt, i hög grad, illa, svårtcon urgencia, desesperadamente, en serio, gravemente, muchísimo, muy, seriamente, seriamente, desesperadamente, severamente - [] det ..., []klart!, [] väl [], absolut, alldeles riktigt, bestämt, exakt, just det, med säkerhet, minsann, naturligtvis, okay, okej, okey, otvivelaktigt, precis, säkerligen, säkert, ska ske!, verkligen, visst!¿verdad?, a buen recaudo, a salvo, así es, bien, ciertamente, claro, con certeza, con seguridad, con toda seguridad, de acuerdo, de confianza, desde luego, de verdad, en efecto, en verdad, está bien, exactamente, justo, por supuesto, pues sí, seguramente, seguro, sin duda, verdaderamente - sanningsenligt, uppriktigtsinceramente, verídicamente - genom-, väl, väl-bien - voire (fr) - objectivement (fr) - alldeles, allra, desto, fullkomligt, helt, helt [], helt och hållet, totaltaún, completamente, totalmente, del todo, enteramente, enteramente, completamente, por completo, tanto, totalmente - de facto (fr) - bonnement (fr) - pour de bon (fr) - tout de bon (fr) - drôlement (fr) - literalmente (pt) - det ska gudarna vetaDios sabe - på riktigtverdad - [] särdeles, riktigt, svårt, ytterstmucho, muy, profundamente, seriamente[Spéc.]

-

 


   Publicidade ▼